เคล็ดลับอัปคะแนน IELTS Writing
651 views | 07/09/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ในการสอบ IELTS ข้อสอบ Writing เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่สร้างความกังวลให้ผู้สอบหนักใจ หลายท่านจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าควรจะเขียนอะไรอย่างไร ดังนั้นเพื่อเก็บทุกคะแนนให้ได้ Band ที่ตั้งใจ ต้องมีเทคนิคเป็นตัวช่วยในการเขียนเคล็ดลับอัปคะแนน IELTS Writing

1. วางโครงเรื่องก่อนเขียน

หากลงมือเขียนทันที คิดไปเขียนไป จะทำให้การเขียนนั้นล้มเหลวและพลาดคะแนนได้ ดังนั้นควรวางโครงเรื่องก่อนลงมือเขียน essay เพื่อให้ได้คะแนนสูงตามที่ต้องการ ต้องให้ความสำคัญกับการวางโครงเรื่องการเขียนเป็นอันดับแรก


2. เริ่มเขียนจาก task 2

แทนที่จะเริ่มเขียนจาก task 1 ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นการเขียนอธิบายกราฟหรือแผนภูมิที่ให้มา เปลี่ยนมาเริ่มเขียนจาก task 2 ที่เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นซึ่งให้คะแนนสูงกว่า (2 เท่าของ task 1)


3. อย่าใช้เวลาไปกับ task 1 มากเกินไป

task 1 เป็นการอธิบายข้อมูลที่แสดงในกราฟหรือชาร์ท ไม่ว่าโจทย์จะเป็นกราฟหรือแผนภูมิ แต่โครงสร้างการเขียนอธิบายข้อมูลก็เหมือนกัน ถ้าจำรูปแบบโครงสร้างการเขียนได้นั่นน่ะใช้ได้จริงในการสอบ และสามารถทำคะแนนได้ในระดับหนึ่งเพียงแค่ใส่แค่มูลให้เหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นให้ใช้คำศัพท์และสำนวนเชิงวิชาการ (academic) และนึกถึงโครงสร้างการเขียนให้ดีด้วย สำหรับวิธีที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพคือให้เขียนเลียนแบบตัวอย่าง essay จำนวนมากมายที่มีอยู่ไปเลย


4. ทำทั้ง 2 task ให้สำเร็จลุล่วง

ในการสอบจริงมีเรื่องเกินคาดเดาได้ ทั้งโจทย์ยาก เวลาไม่พอ แต่ต้องทำให้เสร็จทั้ง 2 task การทำให้เสร็จเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นอาจมองข้ามข้อผิดพลาดอย่าง คำศัพท์ ไวยากรณ์ การสะกดคำไปบ้าง เพราะไม่ว่าจะเขียนดีแค่ไหน แต่ถ้าเขียนไม่ครบก็ถูกหักคะแนนเช่นกัน  

  

5. ฝึกเขียนโดยจับเวลา

ฝึกเขียนทั้ง 2 task โดยจับเวลา 60 นาทีเหมือนการสอบจริง ฝึกซ้ำๆ ทำบ่อยๆ ในการสอบจริงผู้สอบส่วนใหญ่มักทำไม่ทันเวลา การฝึกเขียนตามเวลาที่กำหนดบ่อย ๆ จะทำให้ร่างกายจดจำเวลาในการทำได้อย่างประหลาดเลยล่ะ


6. ให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญแนะนำและตรวจ essay

ยิ่งฝึกยิ่งดี Practice makes perfect แต่สำหรับ IELTS Writing จำเป็นต้องให้อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจ essay ให้ ในการฝึกเขียนจะพบข้อผิดพลาดมากมาย ดังนั้นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องจะเป็นทางลัดในการ up skill writing  


7. จำศัพท์เชิงวิชาการให้มากที่สุด

ถ้าตั้งเป้าจะอัปคะแนน IELTS Writing แล้วล่ะก็ ต้องเพิ่มศัพท์เชิงวิชาการในคลังคำศัพท์ของตัวเองให้มากเข้าไว้ โดยฝึกทำโจทย์ให้มาก ๆ และจำคำศัพท์เชิงวิชาการจาก model answers นั้น ใน task 2 จะพบคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหัวข้ออย่าง การศึกษาและการเรียน, สิ่งแวดล้อม บ่อย ๆ ในพาร์ท Speaking ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นต้องให้ความสำคัญกับประโยคที่ใช้คำที่แตกต่างหรือ synonym เพราะการใช้คำทั่วไปเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ไม่ทำให้ได้คะแนนที่ดีขึ้น


8. สิ่งที่ต้องระวังในการเขียน IELTS Writing

   8.1. อย่าใช้คำย่อ เช่น She’s ควรเขียนว่า She is , I’ve ควรเขียนว่า I have , They’re ควรเขียนว่า They are

   8.2. ห้ามใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 (I, you, me, my, your) ในการเขียน ยกเว้นว่าโจทย์ของ essay เป็นการเขียนทัศนคติของตัวผู้สอบเอง

   8.3. ห้ามใช้คำสแลง คำสแลงที่ใช้ในการพูดทั่วไป พูดในชีวิตประจำวัน หรือพูดกับเพื่อน เช่น gonna, wonna ห้ามใช้ในการเขียน IELTS Writing อย่างเด็ดขาด


9. จำโครงสร้าง Paragraph ให้แม่นยำ

แต่ละ Paragraph จะเริ่มเขียนด้วยประโยคหัวข้อเสมอ ประโยคหัวข้อจะสื่อถึงประเด็นหลักของ Paragraph นั้น ต่อจากประโยคหัวข้อควรมีอีก 2-3 ประโยคที่กล่าวถึงตัวอย่าง, เหตุผล หรือหลักฐาน เป็นต้น โครงสร้าง Paragraph ของ essay เป็นรูปแบบที่ตกลงใช้กันในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นไม่อนุญาตให้ใช้โครงสร้างของผู้สอบเอง   

 


คอร์สแนะนำ

COMPLETE IELTS by ครูพี่ทาม์ย ติวเข้มพร้อมสอบ IELTS เจาะลึกครบทุกทักษะ พร้อมเทคนิคทำข้อสอบได้ถูกต้องและทันเวลา สมัครเรียนเลย >> https://vcourse.ai/courses/166