ประโยคคำสั่งในชีวิตประจำวัน
26273 views | 21/07/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

ในชีวิตประจำวันของเรามีการพูดคุยกับผู้อื่น โดยมีทั้งประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ นอกจากนี้บางครั้งอาจมีประโยคคำสั่งออกมาด้วย แล้วประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สามารถพูดได้อย่างไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

1. ประโยคคำสั่งโดยทั่วไปจะขึ้นต้นด้วยคำกริยา ในรูป infinitive หรือ V.1 และจะลงท้ายด้วยเครื่องหมายวรรคตอน full-stop (.) หรือ exclamation mark (!) เสมอ เช่น

Sit down.      นั่งลง   

Stand up.      ยืนขึ้น

Get out!      ออกไป

Come here!   มานี่

Close the door.   ปิดประตู

Turn on the lights.   เปิดไฟ

Turn off the lights.   ปิดไฟ

Go faster.      เร็ว ๆ หน่อย


นอกจากจะขึ้นต้นด้วยคำกริยาช่อง 1 แล้ว ประโยคคำสั่งทั่วไปยังใช้ Be ขึ้นต้นประโยคด้วย เช่น

Be quiet.      เงียบ ๆ

Be a good boy.   จงเป็นเด็กดี

be careful.   จงระวังด้วย


2. ประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธ ให้วาง Don't หน้าคำกริยา V.1

Don't eat in the class room   ห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียน

Don't touch me.   อย่าแตะต้องตัวฉัน

Don't be late.   อย่าสายนะ

Don't be noisy.   อย่าส่งเสียงดัง

Don't smoke.   ห้ามสูบบุหรี่


อย่างไรก็ตาม หากเราเติม Please วางหน้าหรือท้ายประโยคคำสั่งก็จะทำให้ประโยคคำสั่งนั้นดูสุภาพขึ้น เป็น imperative sentence ในเชิงขอร้อง ส่วนการเติม Let's ไว้หน้าคำกริยาก็จะกลายเป็น imperative sentence ในเชิงเชื้อเชิญ เช่น

Please don’t smoke here.   กรุณาอย่าสูบบุหรี่ตรงนี้

Let's go         ไปกันเถอะ

Let’s watch the movie.   ดูหนังกันเถอะ

Let’s not tell her about it.   อย่าบอกเธอเกี่ยวกับเรื่องนั้นเถอะ

ที่มาข้อมูล

  • https://www.trueplookpanya.com/blog/content/67150/-laneng-lan-