เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Listening Part by ครูพี่ทาม์ย
1020 views | 06/10/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ลักษณะข้อสอบ IELTS Listening Part ทั้ง Academic และ General Training จะสอบเหมือนกัน โดยมีจำนวนรวม 40 ข้อ คะแนนเต็ม 9.0 ใช้เวลาสอบ 40 นาที ประกอบด้วย 4 ส่วนคือคลิปเสียง 1 – บทสนทนาระหว่างคน 2 คนในบริบทชีวิตประจำวัน

คลิปเสียง 2 – บทพูดของคนหนึ่งคนในบริบทชีวิตประจำวัน

คลิปเสียง 3 - บทสนทนาในกล่มคนไม่เกิน 4 คนในบริบททางการศึกษาหรือการอบรม

คลิปเสียง 4 - บทพูดของคนหนึ่งคนเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ


ซึ่งครูพี่ทาม์ยเจ้าของ คอร์ส COMPLETE IELTS by ครูพี่ทาม์ย ได้แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Listening Part เพื่อคว้าคะแนนได้ Band ที่ต้องการดังนี้


• ผู้สอบจะได้ฟังเสียงที่บันทึกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น


• ผู้สอบมีเวลาอ่านคำถามก่อนที่จะได้ฟัง


• ขณะฟัง ให้ผู้สอบเขียนคำตอบลงในกระดาษคำถาม เมื่อสิ้นสุดการทดสอบแล้วจะมีเวลา 10 นาทีเพื่อให้ย้ายคำตอบในกระดาษคำถามมาเขียนลงในกระดาษคำตอบ

*สิ่งสำคัญคือต้องเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ เนื่องจากคำตอบที่เขียนบนกระดาษคำถามจะไม่ได้รับการตรวจ ต้องระวัง!


• ต้องเขียนคำตอบด้วยดินสอ


• ประเภทคำถาม Completion เช่น การเติมคำ ต้องทำดังนี้

     - ตระหนักกับการจำกัดคำ เช่น ถ้าโจทย์ให้เติมประโยคไม่เกิน 2 คำ และคำตอบที่ถูกต้องคือ ‘leather coat’ แต่ผู้สอบเขียนคำตอบไปว่า ‘coat made of leather’ แบบนี้ถือว่าผิด

     – เขียนเฉพาะคำที่หายไปในกระดาษคำตอบ เช่น ถ้าต้องเติมคำในช่องว่าง ‘in the ....’ และคำตอบที่ถูกคือ morning ให้เขียนคำตอบแค่ morning เท่านั้น ถ้าเขียน in the morning ถือว่าผิด

     – ผู้สอบจะได้ยินคำที่ต้องการในบันทึกเสียงอยู่แล้ว ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของคำที่ได้ยิน

     – ตระหนักกับการสะกดคำและไวยากรณ์ ซึ่งผู้สอบมักเสียคะแนนจากความผิดพลาดนี้

     – ผู้สอบสามารถเขียนคำตอบเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้


นอกจากเทคนิคการทำข้อสอบแล้ว ครูพี่ทาม์ยยังอธิบายเนื้อหาการสอบอย่างละเอียด และพาทำแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เตรียมสอบคุ้นเคยกับข้อสอบพร้อมลุยคว้า Band 7.0++ สามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ COMPLETE IELTS by ครูพี่ทาม์ย >> https://vcourse.ai/courses/166

ที่มาข้อมูล

  • https://vcourse.ai/courses/166