สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้า
3095 views | 22/04/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

เสื้อผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่เราทุกคนใช้นุ่งห่มในชีวิตประจำวัน จึงไม่น่าแปลกใจที่ในภาษาอังกฤษจะมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหลายสำนวนที่น่ารู้ ดังต่อไปนี้

1) (to be) dressed to kill หมายถึง แต่งตัวสวยมาก

She was dressed to kill. I think she may be going to party

(หล่อนแต่งตัวสวยมาก ฉันคิดว่าหล่อนอาจจะกำลังไปงานปาร์ตี้)


2) fit like a glove หมายถึง ใส่ได้สวยพอดี

I'm going to buy the dress. It fit like a glove

(ฉันกำลังจะซื้อเดรสตัวนี้ มันใส่ได้สวยพอดี)


3) at the drop of a hat หมายถึง ทันทีทันใดโดยไม่รีรอ

(Mulan would do anything for her family at the drop of hat)

มู่หลานทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเธอได้ในทันทีทันใดโดยไม่รีรอ


4) (to) pull (one's) socks up

Ken needs to pull his socks up if he wants to be promoted

(เคนจำเป็นต้องทำงานให้หนักขึ้น ถ้าเขาต้องการเลื่อนตำแหน่ง)


5) In one's shoes หมายถึง มีประสบการณ์หรือตกอยู่ในสถานการณ์เหมือนคนอื่น ๆ

Brian's wallet was stolen while he walked around the market. So be careful, I don’t want you to be in his shoes.

(กระเป๋าสตางค์ของไบรอันถูกขโมยตอนที่เขาเดินอยู่ในตลาด เพราะฉะนั้นระวังด้วย ฉันไม่อยากให้เธอเป็นแบบเขา)


6) Cut Coat According to Cloth หมายถึง ปรับให้เข้ากับสถานการณ์

You have a problem unless you start cutting your coat according to your cloth.

(คุณมีปัญหาแน่ ๆ เว้นแต่คุณจะเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์)


7) To lose one's shirt หมายถึง สูญเสียเงินเป็นจำนวนมากหรือสูญเสียทุกอย่าง

Many investers will lose their shirt if the market crashed.

(นักลงทุนหลายรายจะสูญเสียเงินจำนวนมากถ้าตลาดตกต่ำ)


8) To tighten one's belt หมายถึง ใช้จ่ายเงินน้อยลง/ระมัดระวังการใช้เงิน

when she was unemployed, she had to tighten her belts.

(ตอนที่หล่อนว่างงาน หล่อนต้องระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้น)


9) Feather in One’s Cap หมายถึง ความภาคภูมิใจ, ความสำเร็จ

This company was a feather in his cap.

บริษัทนี้คือความภาคภูมิใจของเขา


10) Keep It Under Your Hat หมายถึง อย่าบอกใคร, เก็บเป็นความลับ

if I tell you what happened. will you promise to keep it under your hat?

(ถ้าฉันบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้น สัญญานะว่าจะเก็บเป็นความลับ)