การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อติดปีกสตาร์ทอัพ
546 views | 07/04/2023
Copy link to clipboard
Content Creator

การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าเรากำลังทำอะไร และต้องการที่จะเดินไปทางไหน การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจจึงเป็นเหมือนแผนที่สำคัญที่จะพาธุรกิจต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายได้


สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือสตาร์ทอัพต่าง ๆ ลองมาดูแนวทางการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่นักธุรกิจมืออาชีพใช้ดำเนินธุรกิจกันวางกลยุทธ์ธุรกิจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

การเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย เป็นหัวใจหลักที่จะพาแบรนด์และธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เราต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าที่จะซื้อสินค้าหรือว่าบริการจากเรานั้น เป็นลูกค้ากลุ่มไหน การรู้ว่าลูกค้าของเราคือใคร มีผลต่อการทำการตลาด รูปแบบของการทำสื่อโฆษณา การทำกลยุทธ์บริษัทได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะทำให้เกิดยอดขาย และทำให้เราประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหาจุดขาย สร้างเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับธุรกิจ

หาจุดเด่นของธุรกิจของเราให้เจอว่ามีความน่าสนใจในเรื่องไหนบ้าง การมีเรื่องราวของสินค้าที่เราขาย เช่น แรงบันดาลใจในการทำสินค้า หรือที่มาของสินค้า สามารถใช้เป็นจุดขายได้ สิ่งนี้เองจะช่วยในการกำหนดทิศทางในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ช่วยทำให้เกิดภาพจำ และอาจทำให้ธุรกิจของเราได้กลายเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้าง มองหาพันธมิตรผู้ร่วมธุรกิจที่มีทิศทางเดียวกัน

หากว่าเรานั้นมีพันธมิตรที่มีธุรกิจภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้น ดังนั้นการมีพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจได้ง่ายขึ้น ซึ่งการร่วมกับพันธมิตรภายนอก อาจทำด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การร่วมกันศึกษาค้นคว้า การร่วมลงทุน หรือการควบรวมกิจการวางแผนการตลาดให้ครองใจกลุ่มลูกค้าเดิม

การจะรักษาธุรกิจให้อยู่ได้ นอกจากจะใช้วิธีการเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ แล้ว ความสำคัญที่ทุกธุรกิจจะลืมเสียไม่ได้นั่นก็คือการรักษาลูกค้าเก่า เพราะว่าลูกค้าเก่าจะเป็นรากฐานสำคัญของการโฆษณาที่สามารถบอกต่อกันแบบปากต่อปากให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ การออกกลยุทธ์จึงต้องออกมาในแบบที่ครองใจลูกค้ากลุ่มเดิมไม่ให้หนีเราไป และในขณะเดียวกันก็จะต้องเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ไปด้วยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจ

ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในการจัดการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามข้อมูล อีกทั้งยังมีการนำ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยทำการวิเคราะห์ข้อมูลและความสนใจของลูกค้า ตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเลือกแสดงผลที่ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน เพื่อช่วยส่งเสริมยอดขายให้ดีขึ้น
การใช้เทคโนโลยีมาทำการตลาด หรือ Martech (ย่อมาจาก Marketing Technology) เป็นสิ่งที่นักการตลาดให้ความสนใจ Martech จึงได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้านการตลาดยุคปัจจุบัน สตาร์ทอัพจึงควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ สนใจเรียนสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ > คอร์ส Intro to Martech เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีทางการตลาดแห่งโลกอนาคต
นอกเหนือจากกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องภายในองค์กร หากทุกสตาร์ทอัพมีแนวทางที่ถูกต้อง ย่อมนำความสำเร็จมาสู่ธุรกิจของคุณแน่นอน


ที่มาข้อมูล

  • 4กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับStartUp
  • Martechคืออะไรมีส่วนสำคัญอย่างไรกับการตลาดยุคใหม่