ทำความรู้จักกับ Martech 6 ประเภท ที่ทำให้ธุรกิจก้าวกระโดด
857 views | 24/03/2023
Copy link to clipboard
Content Creator

ทุกวันนี้ Martech ถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด นักการตลาดหรือคนทำธุรกิจจึงต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ Martech 6 ประเภทที่สำคัญ ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดในการทำการตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จMartech ที่นำมาใช้ในการทำตลาดนั้นมีให้เลือกมากมาย แต่ละเครื่องมือก็ถูกจำแนกแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป ด้วยความที่มีเครื่องมือหลากหลายแบบ การจะเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงควรรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไร และต้องใช้เครื่องมือแบบใดมาสนับสนุน ซึ่งการจัดประเภทของ Martech จะเป็นแนวทางในการเลือกใช้เครื่องมือได้ตอบโจทย์มากขึ้น มาดูกันว่า Martech 6 ประเภท นั้นมีอะไรบ้างประเภทที่ 1 Advertising & Promotion

Martech ประเภทนี้ คือเครื่องมือที่ช่วยทำให้การทำโฆษณาและโปรโมชันบนออนไลน์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เช่น ทำให้คนมองเห็นสิ่งที่แบรนด์ต้องการนำเสนอ หรือสามารถดึงคนให้เข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าหรือเว็บไซต์ของแบรนด์ได้มากขึ้น เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ Google Ads หรือ Facebook Ads 


ประเภทที่ 2 Content & Experience

Martech ประเภทนี้ คือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์และการสร้างประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหา ออกแบบเนื้อหา จัดการเนื้อหา เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือที่พบเห็นบ่อย เช่น WordPress ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการจัดการเว็บไซต์ได้ดีขึ้น หรือ Canva เครื่องมือที่ช่วยออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหา เป็นต้นประเภทที่ 3 Social & Relationships

Martech ประเภทนี้ คือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลและความสัมพันธ์ ช่วยจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการโพสต์เนื้อหาเดียวกันไปหลาย ๆ ที่พร้อมกัน การตั้งเวลาโพสต์ เครื่องมือที่ช่วยในการดูในเรื่องของ Social Media Metrics การมีส่วนร่วม และการกล่าวถึงแบรนด์ ทำให้เข้าใจลูกค้าของตนเองได้มากขึ้น เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือที่ใช้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ซึ่งระบบ CRM จะมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ขององค์กรกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งลูกค้า ผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงาน หรือซัพพลายเออร์ 


ประเภทที่ 4 Commerce & Sales

Martech ประเภทนี้ คือเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการขาย เช่น ระบบ eCommerce ตัวช่วยระบบร้านค้าออนไลน์หลายช่องทาง ระบบ Chat Commerce แพลตฟอร์มช่วยขายของบนโซเชียลมีเดีย เป็นต้นประเภทที่ 5 Data

Martech ประเภทนี้ คือเครื่องมือสำหรับการจัดการและใช้ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บและจัดการกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงติดตามความสำเร็จของแคมเปญ เครื่องมือที่ใช้ก็อย่างเช่น Google Analytics หรือ Google Data Studio เป็นต้น ทำให้เราได้ข้อมูลรายละเอียดของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนทำการตลาด หรือแคมเปญต่าง ๆ ได้ และสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาในการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 


ประเภทที่ 6 Collaboration & Management

Martech ประเภทนี้ คือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันและการบริหารจัดการ ช่วยบริหารโปรเจคต์ ติดต่อสื่อสารเรื่องงาน เพื่อให้ระบบการทำงานเกิดประสิทธิภาพ


Martech แต่ละประเภทล้วนมีความสำคัญ การนำมา Martech มาใช้ในการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยหลาย ๆ เครื่องมือร่วมกัน จึงควรเรียนรู้และมีการทดลองนำไปใช้จริง เพื่อปรับให้ตอบโจทย์กับธุรกิจให้มากที่สุด

ที่มาข้อมูล

  • Martechคืออะไร?รู้จักกับMartechทั้ง6ประเภท