เปิด 9 กลยุทธ์ครองใจลูกค้า ที่ทุกธุรกิจต้องรู้
539 views | 24/02/2023
Copy link to clipboard
Content Creator

ในปัจจุบันผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น มีแบรนด์และร้านค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นไม่เว้นวัน ดังนั้นถ้าเราไม่มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ลูกค้าก็อาจจะมองหาสิ่งใหม่และเปลี่ยนใจจากเราได้ แบรนด์จึงจำเป็นต้องหากลยุทธ์เพื่อใช้ดึงดูดและมัดใจลูกค้าในระยะยาวให้ได้


 

การรักษาฐานลูกค้าให้คงอยู่ระยะยาวนั้น สิ่งที่แบรนด์ควรยกมาเป็นความสำคัญอันดับแรกเลยก็คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่แค่ครั้งแรกแต่ต้องทำมันตลอดไป ตราบใดที่ลูกค้ายังซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรา การสร้างประสบการณ์ที่ดีไม่เพียงแต่จะทำให้ลูกค้าเก่ายังคงอยู่กับเราเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ได้ด้วย สิ่งที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ คือกลยุทธ์ที่ในการสร้างประการณ์ที่ดีเพื่อครองใจลูกค้าที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ มีทั้งหมด 9 ข้อด้วยกัน ลองไปดูกันเลย 



1. ลองเป็นลูกค้าดูบ้าง 

การมองธุรกิจของคุณจากมุมมองของลูกค้าเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยยกระดับการบริการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีแบบรอบด้านให้กับลูกค้า เริ่มจากการที่คุณทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า โดยนำตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดยืนของพวกเขาที่กำลังมองหาสินค้าและบริการ แล้วค่อย ๆ ลงลึกถึงรายละเอียดและจุดบกพร่องในแต่ละขั้นตอนที่ได้เจอ เพื่อวางแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด


2. ดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ใส่ใจลูกค้าในทุกกระบวนการสั่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็นสอบถามข้อมูล ตัดสินใจซื้อ หรือหลังจากซื้อสินค้าไปแล้ว รวมถึงดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมทุกช่องทาง ไม่ให้ลูกค้ารู้สึกถึงการขาดการติดต่อ เพื่อเป็นการรักษาประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า ช่วยรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ได้



3. ประสบการณ์เฉพาะบุคคลคือหัวใจสำคัญ

ลูกค้าในยุคนี้คาดหวังให้แบรนด์จดจำพวกเขาในฐานะบุคคลที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากการใช้จ่ายครั้งก่อนหน้ากับแบรนด์ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการปรับปรุงหรือพัฒนาการรับบริการให้มีความเฉพาะตัวและตรงกับความต้องการของลูกค้าคนนั้น ๆ มากขึ้น

 

4. ใช้กลยุทธ์ Omnichannel กับธุรกิจ

ปัจจุบันผู้บริโภคมีการใช้ช่องทางการการสื่อสารที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่ช่องทางเดียว และเลือกใช้ตามความต้องการ ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ต้องพร้อมให้บริการครอบคลุมในทุกช่องทาง ยิ่งมีช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อกับคุณได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลดีต่อแบรนด์มากเท่านั้น 



5. โปร่งใส จริงใจ และให้มากกว่าแค่หุ่นยนต์

ความซื่อสัตย์และโปร่งใสเป็นจุดชี่วัดที่แสดงถึงความจริงใจของแบรนด์ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า แบรนด์จึงควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน มีความจริงใจและซื่อสัตย์ในทุก ๆ ขั้นตอนการสื่อสาร ถึงแม้ว่ายุคนนี้ Chatbots จะเข้ามามีส่วนช่วยในการสื่อสารกับลูกค้า แต่การสร้างความสัมพันธ์ด้วยตัวบุคคลนั้นยังเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะฉะนั้นการพนักงานที่คอยสนับสนุนและพร้อมพูดคุยกับลูกค้ายังคงมีความจำเป็น เพราะระบบการตอบกลับอัตโนมัติควรเข้ามาเพียงเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของมนุษย์เท่านั้น ไม่ใช่เข้ามาเพื่อแทนที่โดยสมบูรณ์แบบ


6. เลือกที่จะเป็นผู้นำ เพื่อมอบบริการที่เหนือกว่า

ประสบการณ์ของลูกค้ามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่บริษัทส่วนใหญ่เลือกที่ไม่ปรับตัวจนกว่าเทรนด์จะเกิดขึ้นจริง ซึ่งจริง ๆ แล้วความคิดนี้ไม่ผิด แต่การก้าวนำเทรนด์ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เมื่อคุณสร้างสรรค์การบริการลูกค้าแบบใหม่ที่เหนือกว่าคู่แข่ง คุณจะมีโอกาสสร้างลูกค้าใหม่ ๆ ให้กับแบรนด์ได้ ซึ่งพวกเขานี่แหละที่จะเป็นกระบอกเสียงเพื่อแนะนำแบรนด์ให้กับเพื่อน ๆ ของเขาต่อไป 



7. เลือกใช้ข้อมูลของลูกค้าให้เกิดประโยชน์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและประสบการณ์ของลูกค้า จะช่วยให้แบรนด์เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดบริการ เพื่อเสริมจุดดีและลดจุดด้อยได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากแบรนด์ใช้ช่องทางในการทำการตลาดที่เน้นการสนทนากับผู้บริโภคอยู่แล้ว จึงทำให้แบรนด์สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาที่ลูกค้ามีการใช้งานมากที่สุด ข้อความที่ลูกค้ามีการตอบสนองมากที่สุด และช่องทางที่ลูกค้าเลือกใช้เพื่อสื่อสารมากที่สุด เป็นต้น


8. รับฟังลูกค้าในทุกช่องทาง

การสนทนาแบบส่วนตัวกับลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ ช่วยให้ความความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและแบรนด์เป็นไปในทางที่ดี ทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า เพื่อปรับปรุงการโต้ตอบในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้นการตลาดที่เน้นการสนทนาจึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยม เพื่อใช้รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้การปรับใช้วิธีการสื่อสารให้ครบทุกช่องทาง (Omnichannel) ยังช่วยให้แบรนด์พัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าได้จากตัวเลือกการเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า



9. ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง คือหนทางสู่ความสำเร็จ

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ เราทำธุรกิจก็เพื่อที่จะนำเสนอสิ่งหนึ่งไปให้กับลูกค้า และลูกค้าพึงพอใจจนกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเราอีกครั้งซ้ำ ๆ เพราะฉะนั้นนอกจากการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีอยู่เสมอแล้ว ก็ต้องไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับลูกค้าผู้ที่ใช้สินค้าและบริการของเราด้วยเช่นกัน หมั่นศึกษาและเรียนรู้ถึงความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในการวางแผนธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  


การที่จะทำให้ลูกค้ารักและคอยสนับสนุนแบรนด์หรือธุรกิจของเราอยู่เสมอและตลอดไป ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาเพียงแค่ข้ามคืนข้ามวัน แต่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีเอาไว้ ดังนั้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด หวังว่า 9 9 กลยุทธ์ครองใจลูกค้าที่กล่าวไป จะเป็นประโยชน์แก่แบรนด์และธุรกิจของคุณ