แนะนำคอร์สทักษะ soft skill อัปเลเวลการทำงานในยุคดิจิทัล
731 views | 17/02/2023
Copy link to clipboard
Content Creator

การทำงานในยุคปัจจุบันนี้ นอกจากจะต้องมี hard skill หรือทักษะความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสายงานแล้ว soft skill ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นด้วย ใครที่อยากพัฒนาทักษะในด้านนี้ ลองมาดูคอร์สทักษะ soft skill เพื่ออัปเลเวลการทำงานในยุคดิจิทัลกันเลยถึงแม้ว่า soft skill จะไม่ใช่ทักษะเฉพาะด้านเกี่ยวข้องกับสายงานที่ทำโดยตรงเหมือนกัน hard skill แต่ก็ถือว่าเป็นทักษะที่มนุษย์ทำงานทุกคนควรมี และควรเรียนรู้พัฒนาและปรับปรุง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับการทำงาน เพราะในสังคมการทำงานเราต้องทำงานร่วมกันผู้อื่น ต้องมีการติดต่อสื่อสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ไม่ได้ทำงานตัวคนเดียว ดังนั้นเราจึงต้องมี soft skill ควบคู่ไปกับ hard skill ด้วยโดยแต่ละคนไม่จำเป็นต้องมี soft skill ครบทุกด้านเหมือนกันหมดก็ได้ เนื่องจากทำงานคนละสายงาน และบางคนอาจมี soft skill บางด้านอยู่แล้วแต่ไม่เคยพัฒนาต่อยอด หรือบางคนมีความจำเป็นต้องฝึก soft skill ด้านใดด้านหนึ่งเพิ่ม เพื่อนำไปใช้กับการทำงาน บทความนี้เราจึงได้รวบรวมคอร์สทักษะ soft skill ที่น่าสนใจสำหรับการทำงานในยุคยุคดิจิทัลมาแนะนำกัน 


Speaking & Presentation


คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูด การใช้เสียง และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพูดต่อหน้าคนเยอะ ๆ พูดต่อหน้ากล้องได้เป็นธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้หลักจิตวิทยาการนําเสนอ 

ดูรายละเอียดคอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/520 


Energized Speaking Skill


คอร์สเรียนฝึกทักษะการพูดจากการ “พูดได้” ให้กลายเป็น “พูดเป็น” ไม่ว่าจะพูดนำเสนอผลงาน พูดขายสินค้า หรือพูดคุยกับคนแปลกหน้า ทุกการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพและน่าฟังมากขึ้น ดูรายละเอียดคอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/318 


Effective Communication for Effective Result

คอร์สที่จะมาสอนวิธีการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จสำหรับผู้นำทีมยุคใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนในทีมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่

ดูรายละเอียดคอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/319 


Content Creation


คอร์สเรียนเกี่ยวกับการทำ Content เรียนรู้ตั้งแต่การคิดหัวข้อ ทักษะการเขียน การเรียบเรียงข้อมูล การเล่าเรื่องให้น่าสนใจ สามารถนำไปต่อยอดในการทำ Content ได้อย่างมีคุณภาพ จนนำไปสู่การสร้างรายได้

ดูรายละเอียดคอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/521  


Ideation


คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการวิธีการสร้างไอเดียที่แปลกใหม่ให้เกิดขึ้น ปลดล็อกความคิด ช่วยพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์และนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 

ดูรายละเอียดคอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/499 


Thinking Tools for Effective Work

คอร์สเรียนฝึกทักษะทางความคิด เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย และสามารถนำทักษะความคิดเหล่านั้นไปพัฒนาการทำงาน การบริหารทีมงาน การบริหารจัดการโครงการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดคอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/302 


การที่เราสามารถพัฒนา soft skill ได้เหมาะสมตรงกับสายงานที่ทำ จะทำให้นำไปต่อยอดในการทำงานได้เป็นอย่างดี และงานก็จะออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย หากใครที่มองข้ามการพัฒนา soft skill เริ่มกลับมาให้ความสำคัญตอนนี้ก็ไม่สายนะ