"ไปทำธุระ" พูดได้ว่าอย่างไร โดยครูโรซี่
3945 views | 10/01/2023
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

หากมีใครชวนเราไปที่ไหนสักแห่ง แต่เรามีธุระต้องไปทำอยู่แล้ว อาจจะตอบกว้าง ๆ ได้ว่า "ไม่สะดวก ต้องไปทำธุระ" โดยไม่ต้องบอกว่าธุระนั้นคืออะไร เราสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ตอบกลับไปได้


การไปทำธุระใช้คำว่า Errand ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้คู่กับ run หรือ do

Run/Do (some) errands = ทำธุระหลายอย่าง

Run/Do an errands = ทำธุระอย่างเดียว


Ex. I'm sorry I can't join you. I have to do some errands in the afternoon.

(ฉันขอโทษที่ฉันไปด้วยไม่ได้ ตอนบ่ายต้องไปทำธุระหลายอย่างเลย)


Ex. I'm so tired. I've been running errands all day.

(ฉันเหนื่อยมาก ฉันไปทำธุระมาทั้งวัน)


อีกวลีหนึ่งที่ชาวต่างชาติใช้กัน คือ

Something to do = ไปทำธุระอย่างเดียว

Lots of things to do = ไปทำธุระหลายอย่าง


Ex. Sorry I can't come for lunch on Sunday. I've got lots of things to do all day.

(ขอโทษที่ฉันไปทานข้าวเที่ยงในวันอาทิตย์ไม่ได้ ฉันต้องไปทำธุระทั้งวันเลย)


อยากเรียนรู้มากขึ้น สามารถสมัครคอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in daily life โดยครูโรซี่ที่ http://vcourse.ai/courses/182 เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกขึ้นได้