ปฏิทินสอบ TU-GET 2023/2566
2680 views | 05/01/2023
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

การสอบ TU-GET ในปี 2566 นี้ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดวันสอบ TU-GET ประจำปี 2566/2023 ออกมาแล้ว ผู้ที่วางแผนจะสอบในปีนี้ตรวจสอบวันเวลาสอบ แล้วเริ่มเตรียมตัวให้พร้อมกันได้เลย 


TU-GET (PBT)

กำหนดการสอบ TU-GET (PBT) 2566/2023 เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2566 ติดตามการประกาศเร็วๆ นี้


TU-GET (CBT)

กำหนดการสอบ TU-GET (CBT) 2566/2023 เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2566 ติดตามการประกาศเร็วๆ นี้

ที่มาข้อมูล

  • https://www.facebook.com/litu.thammasat/posts/3871221462921219/(FB:LanguageInstituteThammasatUniversity)