4 วลีภาษาอังกฤษ ที่เริ่มด้วยคำว่า "Fall" รับรองฝรั่งชอบใช้กัน โดยครูโรซี่
1706 views | 13/12/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

Fall มีความหมายว่า ร่วง, การตก, การหล่น, ฤดูใบไม้ร่วง และเมื่อนำมาประกอบกับคำอื่น ๆ กลายเป็นวลี ก็จะได้วลีที่มีความหมายแตกต่างกันออกไป


Fall out with (someone) ทะเลาะกับใครสักคน / มีปากเสียงกับใครสักคน

Yesterday I fell out with my friend but we've made up now.

เมื่อวานฉันทะเลาะกับเพื่อน แต่เราคืนดีกันแล้ว


Fall ill / fall sick ล้มป่วย

Fall ill ใช้ในกรณีสภาพความเจ็บป่วยรุนแรง อาการหนัก เป็นโรค

Fall sick ใช้กับอาการทั่วไปตอนที่เรารู้สึกไม่สบาย

Last year, my father fell ill but he's better now.

เมื่อปีที่แล้ว พ่อฉันล้มป่วย แต่ตอนนี้เขาหายแล้ว


Fall in love ตกหลุมรัก

Fall out of love เลิกรัก

I'm sorry! I think I've fallen out of love with you.

ฉันขอโทษจริง ๆ ฉันคิดว่าฉันเลิกรักคุณแล้ว


Fall into place เข้าที่เข้าทาง / ลงตัว

Don't worry about me! Everything in my life is starting to fall into place.

ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน ทุกอย่างในชีวิตเริ่มลงตัวแล้ว


อยากเรียนรู้มากขึ้น สามารถสมัครคอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in daily life โดยครูโรซี่ที่ http://vcourse.ai/courses/182 เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกขึ้นได้