ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ โดยครูโรซี่
4155 views | 09/12/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

ถ้าเจอชาวต่างชาติถูกใจ และอยากเข้าไปสนทนาด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะสนทนาเรื่องอะไรดี อาจเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองและถามข้อมูลส่วนตัว อีกฝ่าย แลกเปลี่ยนทัศนคติเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจ แล้วต้องอย่าลืมถามด้วยว่าเขาโสดไหม มีแฟนหรือยัง ถ้าเขาตอบว่ายัง ก็เดินหน้าลุยต่อได้เลย


Do you have a boyfriend?

คุณมีแฟนไหม

Yes. I have.

ใช่, ฉันมีแฟนแล้ว

No, I haven't.

ไม่ใช่, ฉันยังไม่มีแฟน


I'm in a relationship.

ฉันมีแฟนแล้ว


What's your type?

สเปคของคุณเป็นอย่างไร

I like tall guys.

ฉันชอบคนตัวสูง


Do you have a crush on Henry?

คุณแอบชอบเฮนรี่หรือเปล่า


I'm going to go on a date with Henry tonight.

ฉันจะไปเดตกับเฮนรี่คืนนี้


How long have you been seeing John?

คุณเริ่มคบหากับจอห์นนานเท่าไรแล้ว

I have been seeing john for 2 months

ฉันคบหากับจอห์นได้ 2 เดือนแล้ว


How long have you been with your boyfriend/girlfriend?

คุณคบกับแฟนของคุณมานานเท่าไรแล้ว

I have been with my boyfriend for 2 years

ฉันคบกับแฟนมา 2 ปีแล้ว


We are seeing each other.

พวกเราคบหากันอยู่


Did you cheat on me?

คุณนอกใจฉันหรือเปล่า


Have you ever been heartbroken

คุณเคยอกหักมาก่อนไหม

Yes, I have been heartbroken many times.

ใช่, ฉันเคยอกหักมาหลายครั้ง

No, I have never been heartbroken.

ไม่ใช่, ฉันไม่เคยอกหัก


Do you believe in love at first sight?

คุณเชื่อในรักแรกพบไหม


อยากเรียนรู้มากขึ้น สามารถสมัครคอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in daily life โดยครูโรซี่ที่ https://vcourse.ai/courses/182 เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกขึ้นได้