คำกล่าวลาในชีวิตประจำวัน
1565 views | 07/12/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

goodbye หรือ bye เป็นคำกล่าวลายอดฮิตที่เรามักใช้กันเมื่อต้องแยกจากเพื่อน แต่แท้จริงแล้ว ยังมีคำอีกมากที่เราสามารถใช้แทนคำว่า goodbye หรือ bye ได้ นอกจากนี้ยังมีคำกล่าวลาสำหรับใช้ในการส่งอีเมลและคำกล่าวลาทางโทรศัพท์โดยเฉพาะอีกด้วย


คำกล่าวลาที่ค่อนข้างเป็นทางการ

goodbye.

Have a nice day.

Have a good day.

I look forward to our next meeting.

Until next week/Until tomorrow (ใช้เมื่อรู้แน่ชัดว่าครั้งต่อไปจะได้ไปพบกันตอนไหน)

Take care.

It was nice to see you again.


คำกล่าวลาทั่วไป

Bye.

See you later.

See you soon.

Talk to you later.

I've got to get going.

Take it easy.

I'm off.

Keep in touch.

Get well soon.


คำสแลงแสดงการบอกลา

Later.

Catch you later.

I'm out.

Peace out.


คำกล่าวลาผ่านโทรศัพท์

Nice chatting with you.

Talk to you soon.

I'll call you later.


คำกล่าวลาผ่านอีเมล

Regards.

Speak to you soon.

Looking forward to your reply.

Cheer.

Best wishes.

Your truly.

Sincerely.