ประโยคและวลีในชีวิตประจำวันเพื่อแสดงความยินดี
6624 views | 30/11/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

หลายครั้งที่เราได้รับข่าวดีของคนรู้จัก เช่น การได้เลื่อนตำแหน่ง การสำเร็จการศึกษา การแต่งงาน ในภาษาไทยมักกล่าวว่า "ยินดีด้วย" หรือ "ขอแสดงความยินดีด้วย" แล้วหากต้องพูดยินดีด้วยกับเพื่อนชาวต่างชาติล่ะ จะพูดอย่างไรได้บ้าง


Congrats

ยินดีด้วยค่ะ


Congratulations on your promotion.

ขอแสดงความยินดีด้วยกับการเลื่อนตำแหน่งของคุณ


Congratulations on your wedding.

ขอแสดงความยินดีด้วยกับการแต่งงานของคุณ


Congratulations on your graduation.

ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณสำเร็จการศึกษา


Heartfelt congratulations to you!

ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจ


Warmest congratulations on your achievement.

ขอแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นที่สุดกับความสำเร็จของคุณ


I am so happy for you.

ฉันดีใจกับเธอด้วยจริง ๆ


I’m very glad to hear it.

ฉันดีใจมากที่ได้ยินข่าวนี้


I’m really pleased for you

ฉันยินดีกับคุณด้วยจริง ๆ


That's fantastic!

วิเศษไปเลย


Wonderful!

วิเศษมากเลย


How wonderful!

ช่างวิเศษอะไรอย่างนี้


How fortunate you are.

คุณช่างโชคดีเหลือเกิน


Well done!

เยี่ยมไปเลย


อยากเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สมัครคอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in daily life โดยครูโรซี่ https://vcourse.ai/courses/182 เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกขึ้นได้