ฝึกทำโจทย์ TOEIC Reading Part 5 ตอบได้ใน 5 วิ กับครูพี่อิ๋ง
1502 views | 29/11/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ลักษณะข้อสอบ TOEIC Reading Part 5 เป็นการเติมคำในประโยคให้สมบูรณ์ โดยข้อสอบจะเน้นเรื่องแกรมม่า ซึ่งแกรมม่าที่พบบ่อยในข้อสอบคือ Tenses, Pronoun, Word family/Part of speech, Prepositions, Conjunctions, Relative pronoun/Relative adverb, Comparisons, Determiners นอกจากต้องมีความรู้เรื่องแกรมม่าแล้ว จำเป็นต้องมีเทคนิคในการทำข้อสอบ เพื่อทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและทันเวลาแบบไม่พลาดเลยสักคะแนนเดียวเทคนิคการทำข้อสอบ Reading Part 5

ดูที่ตัวเลือกว่าให้คำประเภทใดมาจากนั้นไปดูที่โจทย์ ดังนี้

1. ถ้าโจทย์ถามเรื่อง Tenses 

- หาคำบอกเวลาในโจทย์ ถ้าไม่มีคำบอกเวลาให้พิจารณาที่ประธานว่าเหมาะกับ verb ใด

- ดูประธานหน้าช่องว่างว่าใช้กับเวลาไหนและใช้กับประธานทำเองหรือถูกกระทำ/หลายคนหรือคนเดียว


2. ถ้าโจทย์ถามหา Pronoun 

- ดูคำที่อยู่ข้างหน้าและหลังช่องว่าง

- ลองนำคำในตัวเลือกมาวางตำแหน่งตามโครงสร้างแล้วแปล


3. ถ้าโจทย์ถามหา Word family/Part of speech

- ดูคำที่อยู่ข้างหน้าและหลังช่องว่าง

- ดูว่าต้องเติมคำชนิดไหนตามโครงสร้าง แล้วแปล 


4. ถ้าโจทย์ถามหา Prepositions

- ดูคำที่มักมาคู่กัน

- ดูตามโครงสร้าง แล้วแปล


5. ถ้าโจทย์ถามหา Conjunctions

- แปลตัวเลือก

- ดูว่าแต่ละตัวตามด้วยคำนามหรือประโยค

- ดูว่าใช้กับประโยคแบบใด เช่น ขัดแย้ง หรือเป็นเหตุผล...

- แปลโจทย์


6. ถ้าโจทย์ถามเรื่อง Relative Pronouns หรือ Relative Adverb ให้ดูคำนามหน้าช่องว่าง แล้วตอบตามโครงสร้าง 


7. ถ้าโจทย์ถามเรื่อง Comparisons (การเปรียบเทียบ) 

- หาคำว่า as than the ในโจทย์

- แปลและตอบตามโครงสร้าง


8. ถ้าโจทย์ถามเรื่อง Determiners (คำนำหน้าคำนาม) 

- ดูความหมาย

- ตอบตามโครงสร้าง และแปล


ฝึกทำโจทย์ TOEIC Reading Part 5 ตอบได้ใน 5 วิMr. Sokolov __________ a positive review of his stay at the Olana Hotel.

(A) write

(B) wrote

(C) writing

(D) was written


วิเคราะห์โจทย์: จากตัวเลือก A-D เป็นกริยา write ในรูปต่างๆ บ่งบอกว่าข้อนี้ถามความรู้เรื่อง Tenses ดังนั้นให้ดูที่ประธาน (Subject) ของประโยค 

     - Mr. Sokolov เป็นประธานเอกพจน์ ดังนั้นตัดตัวเลือก (A) write ทิ้งได้ ตามหลักประธานเอกพจน์ตามด้วยกริยาเอกพจน์ (Verb เติม s, es)

     - ประธานเป็นผู้กระทำ (Active Voice) ดังนั้นตัดตัวเลือก (D) was written ทิ้งได้ เนื่องจาก was written เป็นโครงสร้างของ Passive Voice ที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ

     - ข้อ (C) writing ต้องเป็นไปตามโครงสร้าง Continuous Tense คือ Verb to be + V.ing ดังนั้นตัดตัวเลือกข้อนี้ทิ้งได้


คำตอบ: ข้อ (B) wrote เพื่อความมั่นใจให้ลองนำไปใส่ในช่องว่างและแปล Mr.Sokolov wrote a positive review of his stay at the Olana Hotel. (คุณ Sokolov เขียนบทวิจารณ์ในทางบวกเกี่ยวกับการเข้าพักของเขาที่โรงแรมโอลาน่า) เรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติม ปูพื้นฐานแกรมม่า ฝึกทำข้อสอบ และเทคนิคการทำข้อสอบได้ที่คอร์สจากครูพี่อิ๋ง

TOEIC BASIC 500+ by ครูพี่อิ๋ง

สอนตั้งแต่พื้นฐานระดับ 0 ไปจนถึงคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วที่ต้องการคะแนนเกิน 500+ ทำโจทย์เสมือนจริงครบทุกพาร์ท เข้าใจง่าย ใช้เวลาสั้น สมัครเรียนเลย >> https://vcourse.ai/courses/239


TOEIC : Reading 400+ by ครูพี่อิ๋ง

ติว TOEIC Reading ตรงโจทย์จริง ในเวลาสั้น ๆ พร้อมปูพื้นฐานแกรมม่าสำหรับคนพื้นฐานไม่แน่น สมัครเรียนเลย >> https://vcourse.ai/courses/159