คำศัพท์ภาษาพม่าพื้นฐาน
164161 views | 16/12/2021
Copy link to clipboard
Hathaichanok Yimchan
Content Creator

      ปัจจุบันมีหลายคนอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาพม่า ให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจากประเทศเมียนมา เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยเราตั้งแต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน


      ในปัจจุบันมีการเปิดประชาคมอาเซียน แรงงานชาวเมียนมาหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก มีการทำธุรกิจร่วมกันมากขึ้น และเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย จึงเป็นผลให้ ภาษาพม่า กลายเป็นภาษาที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทำธุรกิจ และเดินทางท่องเที่ยว วันนี้เราได้รวบรวม คำศัพท์พม่าพื้นฐาน ที่น่ารู้มาฝากผู้ที่สนใจ โดยแบ่ง คำศัพท์ภาษาพม่า ออกเป็น 10 หมวดหมู่ด้วยกัน ดังนี้1.หมวดการทักทาย 

สวัสดี (เมื่อพบกัน)         มิง-กะ-ลา-ป่า

สวัสดี/ลาก่อน (เมื่อจากลา)      โน้ก-แซะ-ป่า-แต่

สบายดีไหม                     เน-เกา-ลา

สบายดี                         เน-เกา-แต่

แล้วคุณล่ะ...สบายดีไหม       ติน-ยอ-เนเกา-ลา

ชื่ออะไร                        หน่า-แหม่-แบ่-โหล่-ข่อ-แล

กระผมชื่อ (ชาย)           จะหน่อ-นาแม

ดิฉันชื่อ (หญิง)              จะมะ-นาแหม่

ยินดีที่ได้รู้จัก                   ตเว่-ยะ-ต่า-วันต่า-ป่าแต่

ขอให้โชคดี               ก่าน-เกา-ป่า-เส่

แล้วพบกันใหม่           ปยั่น-ตเว่-จ๊ะแหม่

ยินดีต้อนรับ             โจ่ว-โส่-ป่าแต่

ขอโทษ                 เตา-ป่าน-ป่าแต่

ขอบคุณ                เจซู-ติ่นป่าแต่

ฉันเสียใจ               วัน-แน-ปา-แด

ฉันไม่เข้าใจ             นา-มะ-แล-บู

นอนหลับฝันดี                 อิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ

ไม่เป็นไร               ปา-มา-มับ-ชิบ-บู

กรุณาช่วยฉันหน่อย           เจ-ซู-พิ่ว-บี-กู-ยี-บา

ดูแลตัวเองนะ           ตุ้-ห่า-ตู่-กะ-ยุ-ไส้-บ่า


2.หมวดตัวเลข 

1  ติท

2  นิด

3  โต๊ง

4  เล

5  งา

6  เช่า

7  คู-นิด

8  ชิท

9  โก

10 ตะ-แส่

11 ตะ-แส่-แซะ-ติท

12 ตะ-แส่-นิด

20 นะ-แส่

30 โต๊ง-แส่

40 เล-แส่

50 งา-แส่

60 เช่า-แส่

70 คุน-นะ-แส่

80 ชิด-แส่

90 โก-แส่


คราวนี้ มาลองดูเลขที่มีหลายหลักกันบ้าง 


100      ตะ-หย่า

200     นะ-หย่า

1,000    ตะ-ถ่อง

10,000    ตะ-ตาว

100,000  ตะ-เตง

1,000,000 ตะ-ตาน3.หมวดอวัยวะในร่างกาย

หัว      อู-เกา

เส้นผม    สะ-ปิ่น

หนวด    นก-คาม-มวย

หู       นา

คิ้ว      เมี๊ยด-โกง

ตา         เมี๊ยด-โคง

จมูก     หน่า-เคา

ปาก     ปะ-ซัด

มือ/แขน   และ-เมา

นิ้วมือ   และ-เชา

ท้อง    ไบ๊

เอว     คา

สะโพก    ติ่น-ปา

ก้น         ผิ่น

หัวเข่า     ดู-เคา

เท้า    เฉ่-เฒ่า


4.หมวดเครือญาติ

พ่อ      อะ-เผ่

แม่      อะ-เหม่

พี่สาว      อะ-มะ

พี่ชาย    อะ-โก่

น้องสาว   หยี่-มะ

น้องชาย   หยี่-เล (ของฝ่ายผู้ชาย), เมา-เล (ของฝ่ายผู้หญิง)

ลูกสาว   ตะ-มี

ลูกชาย   ตา

ปู่/ตา    อะ-โพ

ยาย/ย่า  อะ-พวา

ลุง      อู-จี

ป้า      อะ-จี

น้า      ด่อ-เล

อา          อู-เล

สามี     ขิ่น-ปูน

ภรรยา   สะ-นี

หลานชาย   ตู่-เล

หลานสาว   ตู่-มะเล


5.หมวดสี

สีขาว    อะ-ผิ่ว-หย่อง

สีเหลือง  อะ-หว่า-หย่อง

สีแดง    อะ-หนี่-หย่อง

สีม่วง    ขยาง-หย่อง

สีน้ำเงิน  อะ-เปี่ย-หย่อง

สีดำ     อะ-แม่-หย่อง

สีน้ำตาล  อะ-โหย่-หย่อง

สีเขียว   อะ-เซ็ง-หย่อง

สีเทา       มี-โค-หย่อง

สีทอง    ชเว-วา-หย่อง

สีส้ม     เหล่ง-หม่อ-หย่อง6.หมวดยานพาหนะ

รถยนต์       กา

รถแท็กซี่     แตก-ซี่

รถประจำทาง  ไล-กา

รถทัวร์         หมั่น-โล่ง-กา

รถไฟ        มี-ยะ-ท้า

เครื่องบิน     เหล่-หยิ่ง

เรือ         ติน-บอ

ท่าเรือ        ติน-บอ-เซก / เหล่-เซก

ป้ายรถเมล์    กา-มัด-ไต่

สถานีขนส่ง    กา-เก็ท

สนามบิน        เหล่-หยิ่ง-กวิน

สถานีรถไฟ     บู่-ต่า-โหย่ง

รถจักรยาน     แซะ-บี

จักรยานยนต์  ไซ่-แก่

รถบรรทุก    โก่ง-ติ่ง-กา

ค่าโดยสาร    กา-คะ


7.หมวดตำแหน่งที่ตั้งและทิศทาง

บน        อะ-ป่อ-หม่า

ใน         อะ-แท้-หม่า

ที่         หม่า

ด้านขวามือ  หย่า-แพะ-หม่า

ด้านซ้ายมือ  แบ่-แพะ-หม่า

ข้างหน้า     อะ-เช่-หม่า

ข้างหลัง     อะ-เน่า-หม่า

ตรงข้าม     แหม่-นา-ชิง-ไซ่

ตรงหัวมุม    ด้อง-แพะ-หม่า

ใกล้        อะ-นี

ไกล        อะ-โวย

ติดกับ/ถัดจาก/ข้าง ๆ   กะ-แยะ

เหนือ              มะ-ย็อก-อะ-ยัต

ใต้                ต่อง-อะ-ยัต

ตะวันออก           อะ-ชเยะ-อะ-ยัต

ตะวันตก           อะ-น็อก-อะ-ยัต


8.หมวดสถานที่

โรงแรม            เต้-โข่-คาน

โรงภาพยนตร์       โย-ชิน-ยง

โรงพยาบาล         ซะ-เยง

พิพิธภัณฑ์          อะ-ฮ่อง-เก่า-เต-นี-ย่า

สถานีตำรวจ        เย-สะ-คัน

ภัตตาคาร           เท-คะ-เยา-เดะ-ไว

ถนน              แล

ร้านค้า            ไซ

ห้างสรรพสินค้า      สะ-ตู-ไซ

ร้านขายยา         ลี-ยอง-เด-ไซ

สวนสาธารณะ       บัน-เชียน

สนามกีฬา          กะ-ชา-อุย

สนามบิน           เล-ยิน-กะ-วิน

ธนาคาร           แบ๊ง

บ้าน              เอ่ง

โรงเรียน           ส่า-ติ่น-เจา

ตลาด             เซ

วัด               โพน-จี-เจา

สถานีรถไฟ         บู-ตา-โยน

สวนสัตว์          ตะ-เละ-ซาน-โย

แหล่งช้อปปิ้ง       เซ-ส่าย-มะ-ยา

ที่ไหน            เหล่

สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน  บู-ตา-โยน-แบ่-หม่า-เหล่


9.หมวดวันเดือนและเวลา


หน่วยวัน

วัน เยะ / เนะ

วันอาทิตย์ ตะนิน-กะ-หน่วย-เน่

วันจันทร์ ตะนิน-หล่า-เน่

วันอังคาร อิ่ง-ก่า-เน่

วันพุธ บ๊ก-ตะ-ฮู-เน่

วันพฤหัสบดี จ่า-ต่า-ปะ-เต-เน่

วันศุกร์ เต้า-จ่า-เน่

วันเสาร์ สะ-เหน่-เน่

วันหยุด อะ-ลก-เป้ด-แยะ

วันนี้ ดิ่-เนะ

วันพรุ่งนี้ มา-แนะ-เฝิ่ยน

เมื่อวาน มะ-เนะ-กะ

สัปดาห์ เดอะ-แปะ


หน่วยเดือน

เดือน ล่า

เดือนมกราคม เปี่ย-โต่-ละ

เดือนกุมภาพันธ์ ตะ-โบ้-ตแว-ละ

เดือนมีนาคม ตะ-เปาว์-ละ

เดือนเมษายน ตะ-กู-ละ

เดือนพฤษภาคม กะ-โส่ง-ละ

เดือนมิถุนายน หนะ-โหย่ง-ละ

เดือนกรกฎาคม หว่า-โส่-ละ

เดือนสิงหาคม หว่า-ข่าว-ละ

เดือนกันยายน ต่อ-ตะ-ลิน-ละ

เดือนตุลาคม ตะ-ติน-จู๊ด-ละ

เดือนพฤศจิกายน ตะ-เซา-มง-ละ

เดือนธันวาคม หนะ-ต่อ-ละ

เดือนที่แล้ว ปยี-แค่-แต้-ละ

เดือนต่อไป/เดือนหน้า เน่า-ละ


หน่วยเวลา

เวลา อะ-เฉ่ง

วินาที แซะ-ก้าน

นาที มิ-นิส

ชั่วโมง หน่า-หยี่

หนึ่งวินาที ตะ-แซะ-ก้าน

สองนาที หนะ-มิ-นิส

สามชั่วโมง โตง-หน่า-หยี่

กี่โมง แบ่-หนะ-หน่า-หยี-แล

นานเท่าไร แบ่-เล่า-จ่า-บยี่-และ


ช่วงเวลา

เช้า หนั่น-แนะ

เที่ยงวัน มุน-แต้

บ่าย มุน-ลแว

เย็น ยะ-เหน่

ค่ำ ยะ-อู-หยั่น

กลางคืน ยะ

เที่ยงคืน ยะ-ตะ-เกา


10.หมวดอาหาร

อาหารเช้า เม-เนะ-ซะ

อาหารกลางวัน ชะ-เร-ซะ

อาหารเย็น/อาหารค่ำ ยะ-ซะ

ข้าว แฮะ

น้ำ หยี

กาแฟ ก่อ-ฝี

นม นุ่ก

ผัก ฮิม-ย่วน

ผลไม้ ติด-ตี่

เนื้อวัว อะ-แม-ตา

ไก่ แจ๊ต-ตา

เป็ด แบ-ตา

ปลา งา

ปู กะ-นัน

ปลาหมึก กิน-มวน

กุ้ง ปะ-ซวน

ไข่ อุ

แตงโม พะ-แย-ตี

กล้วย งะ-ปยอ-ตี

สับปะรด นา-นัต-ตี

มะม่วง ตะ-แย็ต-ตี

ส้ม เลง-หม่อ-ตี

น้ำเปล่า เย

น้ำผลไม้ ติต-ตี-ผย่อ-เย

ก๋วยเตี๋ยว/บะหมี่ เข้า-ซอย

ของหวาน โม่ง-โช-เด

ขนม โมก

ไอศกรีม หยี-เค-โม

ข้าวผัด ทะ-มิน-จอ

ข้าวต้ม ส่าน-ปโยะ

ไข่ดาว เจะ-อู้-ปโยะ

ไข่ต้ม เจะ-อู้-ปโยะ     คำศัพท์ภาษาพม่า ที่เรานำมาแนะนำนี้ เป็น คำศัพท์พม่าพื้นฐาน ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป การเรียน ภาษาพม่า และทุกภาษาที่ไม่ใช่ภาษาท้องถิ่นของเรา ต้องอาศัยความอดทนและฝึกฝนเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะการจดจำคำศัพท์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพัฒนาเป็นทักษะในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ต่อไป 

ที่มาข้อมูล

  • https://mthai.com/campus/127664.html
  • http://www.bph.moph.go.th/wp-content/uploads/2016/03/handbookburma.pdf
  • http://sk.nfe.go.th/sknfe/UserFiles/File/media/myn_web.pdf
  • http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=281&lang=th&limitstart=8&Itemid=199
  • https://www.learnbig.net/wp-content/uploads/2017/07/Talk_ASEAN_Burmese.pdf