เทคนิคฝึกไวยากรณ์พร้อมสอบ IELTS
744 views | 24/11/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ในทุกการสอบวัดระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้ง IELTS จะแฝงการวัดการใช้ Grammar ไว้ในแต่ละพาร์ทของข้อสอบ อย่างไรก็ตาม Grammar หรือ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีด้วยกันหลายเรื่อง และบางเรื่องมีความซับซ้อน ดังนั้นควรฝึกฝนทุกวันเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในการสอบอย่างได้ผลIELTS แต่ละ Band ต้องรู้แกรมม่าอะไรบ้าง

Band 5.0

- Simple subordinate clause: when, because

- First conditional

- Infinitive of purpose

- Present Perfect / Continuous

 

Band 6.0

- Complex subordinate clauses: although, while, so that

- Second conditional

- Defining relative clauses

- Passive voice

 

Band 7.0

- High-level subordinate clauses: despite / whereas

- Third Conditional

- Result / Reduced Relative Clauses

- Basic verb patterns: clauses as subjects / objects

 

Band 8.0

- Language to focus information: cleft sentences / inversion

- Mixed conditionals

- Participle clauses

- Complex verb patterns / nominalization


 เทคนิคฝึกไวยากรณ์พร้อมสอบ IELTS

1. ฝึกใช้ Tenses อย่างถูกต้องขณะพูดหรือเขียนในชีวิตประจำวัน

2. พยายามใช้ Passive voice ในขณะพูด ฝึกเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice ตามสูตรการใช้ และอย่าลืมเปลี่ยนน้ำเสียงตามสถานการณ์ด้วย เนื่องจากการใช้ Passive voice อาจไม่เข้าได้กับทุกสถานการณ์

3. อย่าใช้ Modal verbs (กริยาช่วย) โดยไม่จำเป็น เนื่องจากเป็นการบ่งชี้ความไม่แน่นอน

4. ฝึกสร้างประโยคที่มีโครงสร้างที่ดี โดยใช้ Articles และ Adjective ที่เหมาะสม

5. ฝึกใช้ Prepositions (คำบุพบท) ที่เหมาะสม เนื่องจากคำบุพบทเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างประโยคที่มีความหมายขณะพูดและเขียน


 


คอร์สแนะนำ

✔คอร์ส IELTS Reading by Paddington เพิ่มคะแนน Reading เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

สมัครเรียนเลย 👉https://vcourse.ai/courses/228


✔คอร์ส IELTS Vocabulary by Paddington รวมคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย

สมัครเรียนเลย👉https://vcourse.ai/courses/229


✔คอร์ส IELTS Writing by Paddington ปูพื้นฐานและให้เทคนิคการเขียน

สมัครเรียนเลย👉https://vcourse.ai/courses/240