ฝึกทำโจทย์ Error&Cloze TU-GET
1312 views | 21/11/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ข้อสอบ Error&Cloze เป็นการวัดความรู้ด้านไวยากรณ์หรือ Grammar โดยให้ประโยคมาและขีดเส้นใต้ 4 จุดในประโยคเพื่อให้ผู้สอบเลือกจุดที่ใช้ไวยากรณ์ผิด ดังนั้นจะคว้าคะแนนส่วนนี้ต้องมีความรู้เรื่องไวยากรณ์ให้แม่น และต้องมีเทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ5 Steps แก้โจทย์ Error

1. เน้นที่โครงสร้างประโยค

2. ดูโครงสร้างแกรมม่า

3. พิจารณารูปกริยาที่ถูกต้องและเหมาะสม

4. เข้าใจความหมาย

5. ตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกไป

 

ตัวอย่างข้อสอบ TU-GET                     a                                                                    b                                             

1. Thailand is to raise the problem of Burmese refugees in discussions

  c                                                                               d   

when the Thai-Burmese Border Committee meeting will assemble today.


คำตอบคือ ข้อ d. will assemble

วิเคราะห์ จากโจทย์กล่าวว่า “ประเทศไทยจะยกปัญหาผู้ลี้ภัยชาวพม่าขึ้นมาในการอภิปรายขณะการประชุม Thai-Burmese Border Committee ที่จะประชุมกันวันนี้” ดังนั้นข้อนี้จุดผิดอยู่ที่ข้อ d. will assemble ซึ่งเป็น Future simple แต่เนื่องจาก กำหนดการประชุมวางไว้ว่าจะมีการประชุมกันวันนี้แน่นอน เป็นเรื่องในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นนอน ต้องใช้ Present Simple ดังนั้นที่ถูกต้องต้องใช้เป็น assembles **โจทย์ข้อนี้วัดไวยากรณ์เรื่อง Present Simple


ทบทวน Grammar : Present Simple

Present Simple Tense เป็นประโยคที่มีโครงสร้างแบบง่าย ๆ เพื่อใช้พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน


โครงสร้างประโยค

ประโยคบอกเล่า : S + V.1 (s, es)

*ประธานเอกพจน์ (He, She, It) กริยาเอกพจน์ต้องเติม s, es / ประธานเป็น I, You หรือพหูพจน์ (You (หลายคน), We, They) กริยาเป็นพหูพจน์ โดยคงรูปเดิมกริยานั้นไว้

ex. He plays guitar very well. (เขาเล่นกีตาร์เก่งมาก)


ประโยคคำถาม : V.to be + S + O/Complement?

                        V.to do + S + V.1 + O?

ex. Is she your sister? (หล่อนเป็นน้องสาวคุณหรือเปล่า?)

ex. Do they play football every evening? (พวกเขาเล่นฟุตบอลทุกเย็นหรือเปล่า?)


ประโยคปฏิเสธ : S + V.to be + not + O/Complement

                        S + V.to do + not + V.1 + O

ex. I am not your servant. (ฉันไม่ได้เป็นคนรับใช้ของคุณ)

ex. He does not watch television at home. (เขาไม่ได้ดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน)


หลักการใช้ Present Simple

1. ความจริง ธรรมชาติ หลักวิทยาศาสตร์

2. กิจวัตรประจำวัน ทำบ่อยๆ

3. กำหนดการ ตารางเวลาที่ระบุชัดเจน

*หลักการใช้ Present Simple ทั้งสามข้อพบได้ทั่วไปในทุกประเภทการสอบ โดยเฉพาะในข้อที่ 3


การใช้ Present Simple เพื่อบอกกำหนดการ ตารางเวลาที่ระบุชัดเจน

Present Simple ใช้กับกำหนดการและตารางเวลาที่กำหนดไว้ว่าจะเกิดในอนาคตที่แน่นอน โดยจะใช้กับกำหนดเวลาการเดินทางต่าง ๆ เช่น กำหนดการบิน กำหนดการออกของรถไฟ เวลาเข้าเรียน เวลาเลิกเรียน วันที่จะเปิดเทอม กำหนดการประชุม เวลาเริ่มของภาพยนตร์, คอนเสิร์ตต่าง ๆ เป็นต้น


ex. School begins at nine tomorrow.

      (พรุ่งนี้โรงเรียนเริ่มตอน 9 โมง)


ex. What time does the concert start?

     (คอนเสิร์ตเริ่มกี่โมง)


ex. The train doesn’t arrive at seven, it arrives at seven thirty.

     (รถไฟไม่ได้มาถึงตอน 7 โมง แต่จะมาถึงตอน 7 โมงครึ่ง)

 

คอร์สแนะนำ

เรียนรู้เนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ TU-GET ครบทุกพาร์ทได้ที่คอร์ส  COMPLETE TU-GET by ครูพี่ทาม์ย คอร์สเตรียมสอบ TU-GET (PBT) ครบถ้วนทุกทักษะ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดแบบเจาะลึก พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบให้ตรงตามที่โจทย์ต้องการและทันเวลา ให้ได้คะแนน 800+ อย่างสบาย ๆ สมัครเรียนเลยที่ >>> คลิก