ประโยชน์ของการสอบ IELTS
818 views | 16/11/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ทำไมต้องสอบ IELTS? IELTS เป็นการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เนื่องจากผลคะแนน IELTS จะช่วยเป็นใบเบิกทางเปิดโอกาสต่างๆ ทั้งด้านการศึกษาต่อ การทำงาน หรือแม้แต่ย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ ประโยชน์ของการสอบ IELTS ต่อไปนี้ จะช่วยในการติดสินใจในการสมัครสอบประโยชน์ของการสอบ IELTS

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

การสอบ IELTS จะวัดระดับความสามารถ 4 ทักษะในการสื่อสาร ประกอบไปด้วย Listening, Reading, Writing และ Speaking ซึ่งระหว่างที่ติวหรือทบทวนเพื่อเตรียมสอบ IELTS ก็จะได้เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปด้วย


2. ได้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ

 การสอบ IELTS ทำให้ได้ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเหมือนกับว่าเราอยู่ในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษา โดยที่ทักษะภาษาอังกฤษของตัวเรานั้นจะได้รับการประเมินอย่างเป็นกลาง


3. มีโอกาสมากมายในการทำงาน

ผลการสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก หน่วยงานราชการ, มหาวิยาลัย, นายจ้าง และสถาบันต่างๆ จำนวนมาก ต่างให้การยอมรับผลการสอบ IELTS และตระหนักถึงความสำคัญของใบรับรองที่ได้จากการสอบ ซึ่งใบรับรองการสอบผ่าน IELTS ได้รับการยอมรับจากกว่า 9,000 องค์กร ในกว่า 135 ประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อ, การทำงาน และย้ายถิ่นฐาน4. จำเป็นสำหรับทุกขั้นตอนและทุกช่วงชีวิต

นอกเหนือจากใช้ผลคะแนน IELTS ในการเข้าศึกษาต่อ ในบางครั้งยังจำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่า แบบฟอร์มการย้ายถิ่นฐาน และการสมัครงานในต่างประเทศ


5. เติมเต็มเป้าหมายในอนาตและชีวิต

การสอบ IELTS ช่วยให้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และกระตุ้นให้เราเรียนรู้อย่างหนักทุกวัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองได้ ในทางกลับกันหากเราขาดเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้หย่อนยานไม่มุ่งมั่นเรียนรู้ ภาษาอังกฤษก็ไม่พัฒนา

 


คอร์สแนะนำ

✔คอร์ส IELTS Reading by Paddington เพิ่มคะแนน Reading เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

สมัครเรียนเลย 👉https://vcourse.ai/courses/228


✔คอร์ส IELTS Vocabulary by Paddington รวมคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย

สมัครเรียนเลย👉https://vcourse.ai/courses/229


✔คอร์ส IELTS Writing by Paddington ปูพื้นฐานและให้เทคนิคการเขียน

สมัครเรียนเลย👉https://vcourse.ai/courses/240

 

 
ที่มาข้อมูล

  • https://ielts.idp.com/bahrain
  • https://www.goldenfuture.education/
  • https://www.ieltspodcast.com/