ประโยคสนทนาเมื่อผ่านด่าน ตม.
3976 views | 10/11/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

ไม่ว่าใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศล้วนต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ก่อน จึงจะเข้าประเทศได้ แต่การจะผ่านด่านต้องตอบคำถามภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่เสียก่อน และหลายคนก็กลัวการตอบคำถามตรงนี้ เราจึงรวบรวมคำถามและคำตอบที่มักถูกถามมาให้เพื่อสร้างความมั่นใจในการไปต่างประเทศยิ่งขึ้น


May I see your passport?

ขอดูหนังสือเดินทางของคุณด้วย


Could I have your passport please?

ขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อย


Here you are.

อยู่นี่ค่ะ


What is your name?

คุณชื่ออะไร


Can I have your name, please?

ขอทราบชื่อด้วยค่ะ


My name is Malee.

ฉันชื่อมาลีค่ะ


Where are you from?

คุณมาจากไหน


I'm from thailand.

ฉันมาจากประเทศไทย


What is your nationality?

คุณมีสัญชาติอะไร


I am Thai.

ฉันมีสัญชาติไทยค่ะ


What is the purpose of your visit?

คุณมีจุดมุ่งหมายอะไรในการมาที่นี่


Why are you here?

ทำไมคุณถึงมาที่นี่ล่ะ


I am on vacation.

ฉันมาพักร้อน


I come to visit my friend.

ฉันมาเยี่ยมเพื่อน


Have you ever been here before?

คุณเคยมาที่นี่มาก่อนไหม


No, it is my first time here.

ไม่ค่ะ นี่เป็นครั้งแรกของฉันที่มาที่นี่


Is this your first time here?

คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหม


Who are you traveling with?

คุณเดินทางกับใคร


I am travelling alone

ฉันเดินทางมาคนเดียว


Are you travelling alone?

คุณเดินทางคนเดียวหรือ?


No, I'm travelling with my friend

ไม่ ฉันเดินทางมากับเพื่อน


Where will you be staying?

คุณจะพักที่ไหน


I will be staying at the hotel.

ฉันจะพักที่โรงแรม


How long are you going to be here?

คุณจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหน


I will be staying for 5 days.

ฉันจะอยู่ที่นี่ 5 วัน


How many days will you stay in Japan?

คุณจะพักอยู่ที่ญี่ปุ่นกี่วัน


I'll be here for 10 days.

ฉันจะอยู่ที่นี่ 10 วัน


When will you return to your country

คุณจะกลับประเทศของคุณเมื่อไร


I will go back to Thailand on the 15th of September.

ฉันจะกลับประเทศไทยวันที่ 15 กันยายน


Where are you travelling in the Australia?

คุณจะเดินทางไปที่ไหนบ้างในออสเตรเลีย


I'm going to visit Sydney

ฉันจะไปเที่ยวที่ซิดนีย์


What places will you visit?

คุณจะไปเที่ยวชมที่ไหนบ้าง


I will visit Sydney Opera House, Queen Victoria Building and Bondi Beach

ฉันจะไปเยี่ยมชมซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ ตึกควีนวิกตอเรีย และหาดบอนได


What do you do?

คุณทำงานอะไร


What is your occupation?

อาชีพของคุณคืออะไร


I am an office worker.

ฉันเป็นพนักงานบริษัท


How much money do you have with you?

คุณมีเงินติดตัวมาเท่าไร


I have 1,000 dollares in cash and credit cards.

ฉันมีเงินสด 1,000 ดอลลาร์และมีเครดิตการ์ด


Do you have a return ticket?

คุณมีตั๋วเดินทางกลับด้วยไหม


Here it is.

อยู่นี่ค่ะ