ประโยคสนทนาเมื่อไปหาหมอ
2478 views | 04/11/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

สิ่งหนึ่งที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนอยากให้เกิดขึ้นก็คือ อาการป่วยระหว่างการท่องเที่ยว และหากเป็นการเที่ยวต่างประเทศก็จะยิ่งลำบากขึ้นไปอีก แต่การป่วยนั้นเป็นเหตุสุดวิสัย ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็อาจจะต้องไปพบแพทย์แม้จะอยู่ในต่างประเทศก็ตาม ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์และประโยคสนทนาที่จะช่วยให้เราสื่อสารกับแพทย์ได้ว่าเรามีอาการอย่างไร


What's wrong?

เป็นอะไรมาครับ


What symptoms do you have?

คุณมีอาการอย่างไร


What's the matter?

เป็นอะไรมาครับ


What is your problem?

เล่าอาการป่วยของคุณมาหน่อย


I have a headache.

ฉันปวดหัว


I have a fever.

ฉันมีไข้


Have you got a cough?

คุณมีอาการไอไหม


Have you got a sore throat

คุณมีอาการเจ็บคอไหม


I have a sore throat.

ฉันเจ็บคอ


Is your nose stuffed up?

คัดจมูกด้วยมั้ย


It is stuffed up right now.

ตอนนี้คัดจมูก


I've got a runny nose.

ฉันมีน้ำมูกไหล


I feel weak

ฉันรู้สึกไม่มีแรง


I have diarrhea.

ฉันท้องเสีย


I feel dizzy.

ฉันรู้สึกเวียนหัว


I have food piosoning.

ฉันมีอาหารเป็นพิษ


How long have you had this problem?

คุณมีปัญหานี้มานานแค่ไหนแล้ว


How long have you had these symptoms?

มีอาการนี้มานานเท่าไรแล้ว


Do you have any allergies?

คุณแพ้อะไรไหม


I'm allergic to seafood

ฉันแพ้อาหารทะเล


How long will it take to recover?

นานเท่าไรมันถึงจะหาย


Where does it hurt?

เจ็บตรงไหน


get well soon

ขอให้หายเร็ว ๆคำศัพท์เกี่ยวกับความเจ็บป่วย

broken bones - กระดูกหัก

Diarrhea - อาการท้องเสีย,อาการท้องร่วง

dizzy - เวียนศีรษะ

Dyspepsia - อาการอาหารไม่ย่อย

fever - มีไข้

headache - ปวดศีรษะ

Nauseous - คลื่นไส้

runny nose - น้ำมูกไหล

sore throat - อาการเจ็บคอ

Stomachache - อาการปวดท้อง

Stuffed nose - คัดจมูก

Vomit - อาเจียน