5 เทคนิควิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อวางแผนและสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ
1250 views | 20/10/2022
Copy link to clipboard
Chada S
Content Creator

ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม การวิเคราะห์คู่แข่งเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเสมอ เพราะการวิเคราะห์คู่แข่งจะทำให้เรารู้ว่าคนอื่นทำอะไรอย่างไรบ้าง แล้วเราควรทำหรือไม่ควรทำอะไร ซึ่งจะช่วยในการวางแผนได้ บทความนี้เราจึงจะมาแนะนำ 5 เทคนิควิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อนำไปปรับใช้ในการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ให้กับธุรกิจของตัวเองในโลกของการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนย่อมมีการแข่งขันเสมอ สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราขาย ใช่ว่าจะมีเพียงแค่เราเท่านั้นที่ทำได้ หรือบางครั้งอาจมีคนที่ทำมาก่อนเราแล้วก็ได้ ดังนั้นเราจึงต้องตื่นตัวและเรียนรู้อยู่เสมอว่าตอนนี้แบรนด์ที่เป็นคู่แข่งของเรากำลังทำอะไร เป็นอย่างไรบ้าง และนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เรามี เพื่อทำให้ธุรกิจของเราโดดเด่นและน่าสนใจกว่าให้ได้ สำหรับใครที่ยังไม่เคยวิเคราะห์คู่แข่งมาก่อน วันนี้เรามี 5 เทคนิควิเคราะห์คู่แข่งมาแะนำ ลองดูแล้วนำไปปรับใช้กันได้เลย1. ลิสต์รายชื่อคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด

สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก็คือรวบรวมรายชื่อคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด โดยดูว่าในแวดวงธุรกิจเดียวกับเรามีใครบ้าง ลิสต์รายชื่อมาให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ อาจไม่จำเป็นว่าจะต้องทำธุรกิจแบบเดียวกับเราเป๊ะ ๆ แต่ขอให้เป็นธุรกิจในหมวดหมู่เดียวกัน


2. แบ่งประเภทคู่แข่ง

เมื่อได้รายชื่อคู่แข่งแล้ว ก็มาจัดการแยกประเภทของคู่แข่งโดยแบ่งเป็นคู่ทางตรงและทางอ้อม 


  • คู่แข่งทางตรง คือ คู่แข่งที่ทำธุรกิจแบบเดียวกับเรา เช่น ขายสินค้าเหมือนกัน ราคาใกล้เคียงกัน ขายในช่องทางเดียวกัน เป็นต้น
  • คู่แข่งทางอ้อม คือ คู่แข่งที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกับเรา อาจไม่ได้ขายสินค้าเหมือนกัน แต่กลุ่มเป้าหมายเป็นเดียวกัน หรือขายสินค้าเหมือนกับเรา แต่คนละช่วงราคา เป็นสินค้าสามารถทดแทนกันได้


การแบ่งประเภทของคู่แข่งทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นมาใครกันแน่ที่ต้องทำการแข่งขันด้วย ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่คู่แข่งทางตรงก่อน3. ศึกษาข้อมูลของคู่แข่ง

เลือกคู่แข่งทางตรงมาศึกษาข้อมูลของแบรนด์ต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ เช่น วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของแบรนด์ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ สินค้ามีอะไรบ้าง กลุ่มลูกค้าเป็นอย่างไร ราคาสินค้า ช่องทางการจัดหน่าย การทำโปรโมชัน การทำคอนเทนต์ เป็นต้น


4. วิเคราะห์ SWOT ของคู่แข่งและตัวเอง

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งออกมาแล้ว ให้นำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจของเรา เพื่อดูว่าดูว่ามีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่ม อะไรที่จะทำให้เราแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งได้ มีโอกาสอะไรบ้างที่สามารถส่งเสริมธุรกิจของเรา หรือมีอุปสรรคอะไรที่ต้องเตรียมตัวรับมือ มองโอกาสที่เราจะแข่งขันได้และรู้ว่าจุดไหนที่ควรไปแข่งขันด้วย5. สร้างจุดเด่นของธุรกิจให้แตกแต่งจากคู่แข่ง

ข้อมูลจากข้อ 1-4 จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของตลาดที่เราต้องแข่งขันได้มากขึ้น ทำให้เราค้นพบจุดเด่นรวมถึงจุดที่เรามีศักยภาพในการทำการตลาด สามารถนำไปวางแผนการทำการตลาดและสร้างกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม โดยสร้างความแตกต่างจาคู่แข่ง และยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจของเราได้


การวิเคราะห์คู่แข่งเป็นสิ่งที่คนทำธุรกิจทุกคนควรทำ หากเคยทำไปแล้วก็สามารถกลับมาทำใหม่ได้ เพราะอาจมีคู่แข่งเกิดขึ้นใหม่ หรือข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย หากเราวิเคราะห์คู่แข่งออกมาได้ละเอียดมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้เรามีข้อมูลที่นำไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้มากขึ้นเช่นกัน ใครที่ยังไม่เคยวิเคราะห์คู่แข่งก็ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปทำตามกันได้เลย

ที่มาข้อมูล

  • 5วิธีวิเคราะห์คู่แข่งก่อนทำธุรกิจ