ประโยคสนทนาสำหรับถามทาง
547 views | 18/10/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือไปต่างประเทศ สถานการณ์หนึ่งที่เราทุกคนอาจพบเจอคือการถูกถามทางหรือต้องถามทางจากชาวต่างชาติ มาจดจำประโยคสนทนาสำหรับการถามทางเพื่อให้นำไปใช้ได้ง่ายขึ้นกันเถอะ


Help me, please. I'm lost.

ช่วยด้วย ฉันหลงทาง


Excuse me, could you help? I'm lost

ขอโทษนะ ช่วยฉันหน่อยได้ไหม ฉันหลงทาง


Is there a market near here?

มีตลาดอยู่ใกล้ที่นี่ไหม


Do you know where the post office is?

คุณทราบไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน


Excuse me, I am looking for post office.

ขอโทษนะ ฉันกำลังมองหาที่ทำการไปรษณีย์อยู่


Where is the petrol station, please?

ปั๊มน้ำมันอยู่ที่ไหน


How do I get to the T hospital?

ฉันจะไปโรงพยาบาลทีได้อย่างไร


Can you tell me the way to the T hospital?

ช่วยบอกทางไปโรงพยาบาลทีหน่อยได้ไหม


Can you tell me where the T hospital is

ช่วยบอกฉันหน่อยว่าโรงพยาบาลทีอยู่ที่ไหน?


It's next to the museum.

มันอยู่ถัดจากพิพิธภัณฑ์


We'd better stop and ask the way.

เราหยุดถามทางกันก่อนดีกว่า


How far is it to the police station?

สถานีตำรวจอยู่ไกลแค่ไหน


It's not far from here

มันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่


go along the street.

ไปตามถนนนี้


If you cross the street, you will find a park.

ถ้าคุณข้ามถนนไป จะเจอสวนสาธารณะ


It's on the left/right

มันอยู่ด้านซ้ายมือ/ขวามือ


The museum is beside a park.

พิพิธภัณฑ์อยู่ข้าง ๆ สวนสาธารณะ


Take the second road on the right and you will see the bank straight ahead.

เลี้ยวขวาที่แยกที่สองแล้วจะเห็นธนาคารให้ตรงไป


Go through the intersection to Rama l road.

เดินข้ามสี่แยกไปยังถนนพระราม 1


Go straight on till you see the museum then turn right.

ตรงไปจนกระทั่งเห็นพิพิธภัณฑ์แล้วเลี้ยวขวา