เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Writing Part by ครูพี่ทาม์ย
259 views | 17/10/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ลักษณะข้อสอบ IELTS Writing Part ทั้ง Academic และ General Training จะมีจำนวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน เวลาทำข้อสอบ 60 นาที เหมือนกัน โดย Academic ข้อแรกเป็นการเขียนบรรยาย อธิบาย หรือสรุปข้อความกราฟ ตาราง แผนภูมิหรือแผนภาพ (150 คำ) ข้อสองเป็นการเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น (250 คำ) ส่วน General Training เป็นการเขียนจดหมาย 1 ฉบับ (250 คำ) และเขียนเรียงความสั้น (250 คำ) และเพื่อไม่ให้พลาดคะแนนสำคัญไปง่าย ๆ ครูพี่ทาม์ยเจ้าของคอร์ส COMPLETE IELTS by ครูพี่ทาม์ย มีคำแนะนำเกี่ยวกับ เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Writing Part ไว้ดังนี้• เขียนคำตอบด้วยดินสอหรือปากกา

• ระวังจำนวนคำที่กำหนดในการตอบแต่ละ Task จุดนี้อาจทำให้เสียคะแนนได้ถ้าไม่เขียนอย่างน้อย 150 คำใน Task 1 และ อย่างน้อย 250 คำใน Task 2 

• ควรใช้เวลาโดยประมาณ 20 นาทีใน Task 1 และประมาณ 40 นาทีใน Task 2 

• ต้องเขียนคำตอบให้ครบถ้วน คำตอบที่เขียนแบบโน้ตย่อหรือแบบหัวข้อย่อย (bullet) จะทำให้เสียคะแนน

• ระวังการสะกดคำ แกรมม่า และเครื่องหมายวรรคตอนให้ดี เพราะถ้าพลาดจะทำให้เสียคะแนนได้ง่ายๆ 

• เขียนคำตอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้หากต้องการ

• อาจเขียนโน้ตในกระดาษคำถามได้ แต่จะไม่มีการตรวจให้คะแนนในกระดาษคำถาม


นอกจากเทคนิคการทำข้อสอบแล้ว ครูพี่ทาม์ยยังอธิบายเนื้อหาการสอบอย่างละเอียด และพาทำแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เตรียมสอบคุ้นเคยกับข้อสอบพร้อมลุยคว้า Band 7.0++ สามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ COMPLETE IELTS by ครูพี่ทาม์ย >> https://vcourse.ai/courses/166