กริยาวลีภาษาอังกฤษพบบ่อยในข้อสอบ TOEIC Listening Part 2
842 views | 05/10/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ลักษณะข้อสอบ TOEIC Listening Part 2 Question-Response ข้อสอบจะให้ฟังเสียงโจทย์ซึ่งเป็นข้อความหรือคำถาม และ 3 ตัวเลือก โดยให้ฟังครั้งเดียว และในข้อสอบไม่ได้พิมพ์โจทย์และตัวเลือกมาให้ ผู้สอบต้องตั้งใจฟังให้ดี และเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับโจทย์มากที่สุด จากนั้นฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ เทคนิคสำหรับการสอบ Listening Part 2 นี้ ให้ฟังและจับสังเกตคำกริยาวลีให้ดี ซึ่งกริยาวลีต่อไปนี้เป็นคำที่พบบ่อยๆ ในข้อสอบ TOEIC Listening Part 2as usual     เช่นเคย, ตามปกติ


ask a favor   ขอรบกวน... (เป็นวลีที่ใช้เกริ่นเวลาขอให้ใครทำอะไรให้)


be made of   สร้างหรือทำจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

*เมื่อผ่านขั้นตอนการสร้างแล้วสิ่งนั้นยังคงเป็นสิ่งนั้นอยู่ เช่น The table is made of wood. โต๊ะทำจากไม้ ก็ยังคงเป็นโต๊ะไม้


be made from สร้างหรือทำจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

*ผ่านขั้นตอนการสร้างแล้วสิ่งนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เช่น Wine is made from grapes. ไวน์ทำจากองุ่น จะเห็นได้ว่าองุ่นได้เปลี่ยนไปเครื่องดื่มไวน์อย่างสิ้นเชิง


belong to    เป็นของ.... (ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ)


Do you have the time?  ตอนนี้กี่โมงแล้ว (= What time is it?)


Do you have time?   คุณพอจะมีเวลาบ้างไหม?, คุณว่างหรือเปล่า?


get to         ไปถึง, มาถึง


Great idea.      เป็นไอเดียที่ดี


I don’t think      ฉันไม่คิดว่า...


in a hurry          รีบ, โดยเร่งรีบ


in charge of      รับหน้าที่ดูแล...


It looks like       ดูเหมือนว่า...  


just in case      เผื่อว่า..., ในกรณีที่...


make a reservation  จอง..., สำรอง... (เช่น จอง/สำรองที่นั่งสอบ)


on duty       กำลังปฏิบัติหน้าที่


show up       แสดงตัว, ปรากฎตัว


What caused...?     สาเหตุเกิดจากอะไร?


Why don’t you...?   ทำไมคุณไม่...

 

 

คอร์สแนะนำ

TOEIC BASIC 500+ by ครูพี่อิ๋ง

สอนตั้งแต่พื้นฐานระดับ 0 ไปจนถึงคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วที่ต้องการคะแนนเกิน 500+ ทำโจทย์เสมือนจริงครบทุกพาร์ท เข้าใจง่าย ใช้เวลาสั้น สมัครเรียนเลย >> https://vcourse.ai/courses/239


 


TOEIC : Listening 400+ by ครูพี่อิ๋ง

เพิ่มความมั่นใจทักษะการฟัง พิชิตคะแนนเต็ม TOEIC Listening Part สมัครเรียนเลย >> https://vcourse.ai/courses/155


 


TOEIC : Reading 400+ by ครูพี่อิ๋ง

ติว TOEIC Reading ตรงโจทย์จริง ในเวลาสั้น ๆ พร้อมปูพื้นฐานแกรมม่าสำหรับคนพื้นฐานไม่แน่น สมัครเรียนเลย >> https://vcourse.ai/courses/159