IELTS Paper-Based Test VS IELTS Computer-Delivered Test ต่างกันอย่างไร ควรสอบแบบไหนดี
756 views | 30/09/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

สอบ IELTS แบบไหนดีระหว่าง แบบกระดาษ (Paper-Based) กับแบบคอมพิวเตอร์ (Computer-Delivered) การสอบ IELTS ทั้ง 2 แบบต้องสอบ 4 Part เหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันที่ผู้สอบควรทำความเข้าใจเพื่อตัดสินใจเลือกสอบได้ตรงกับความต้องการของตัวเองที่สุดสิ่งที่เหมือนกันของการสอบ IELTS ทั้ง 2 แบบ

1. ต้องสอบ 4 Part Reading, Listening, Writing และ Speaking

2. พาร์ต Speaking ต้องสอบกับ Examiner ตัวจริงแบบตัวต่อตัว

3. คำถามที่ออกสอบ และความยากของข้อสอบเหมือนกันทั้ง 2 แบบ


สิ่งที่แตกต่างกันของการสอบ IELTS ทั้ง 2 แบบ

Writing Part

การสอบแบบกระดาษ ต้องเขียนและตอบคำถามในกระดาษ สามารถเขียน จดโน้ต หรือวงกลมสิ่งที่ต้องการเน้นไว้ได้ แต่ต้องระวังเรื่องลายมือควรเขียนให้อ่านง่าย และจำนวนคำที่เขียนต้องครบตามขั้นต่ำที่กำหนดไว้

การสอบแบบคอมพิวเตอร์ เป็นการพิมพ์ตอบคำถามบนคอมพิวเตอร์ แต่ผู้สอบจะได้รับกระดาษทดและดินสอสำหรับจดโน้ต การสอบบนคอมพิวเตอร์จะมีฟังก์ชั่นตรวจนับคำให้ และไม่ต้องกังวลเรื่องลายมือ


Listening Part

การสอบแบบกระดาษ สามารถจดโน้ตลงในกระดาษคำถามได้ หลังจากฟังคำถามจบแล้วมีเวลาให้ตอบคำถาม 10 นาที

การสอบแบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างฟังในคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์คำตอบได้เลย หลังจากฟังคำถามจบแล้วมีเวลา 2 นาทีในการตรวจคำตอบ


Reading Part

การสอบแบบกระดาษ สามารถจดโน้ตหรือเขียนในกระดาษคำถามได้ทั้งหมด

การสอบแบบคอมพิวเตอร์ ผู้สอบจะได้รับกระดาษทดเพื่อจดโน้ต ส่วนบนคอมพิวเตอร์ทำได้แค่ไฮไลท์เท่านั้น


ระยะเวลาผลสอบออก

การสอบแบบกระดาษ 13 วัน

การสอบแบบคอมพิวเตอร์ 3-5 วัน


ราคาสมัครสอบ ปัจจุบันศูนย์สอบ IDP ปรับค่าสมัครสอบ IELTS Regular ทั้งแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์ จากราคา 6,900 บาท เป็น 7,100 บาท

 

ข้อดีของการสอบแบบกระดาษ

- มีเวลา 10 นาทีในการตอบคำถามหลังจากฟังจบในพาร์ต Listening

- สามารถขีดเขียน ลากเส้น ในกระดาษคำถามได้

- สามารถอ่านข้อความบนกระดาษได้

- เหมาะกับผู้ที่ไม่ถนัดการพิมพ์หรือพิมพ์ช้า ไม่คล่อง

 

ข้อดีของการสอบแบบคอมพิวเตอร์

- แก้ไขเนื้อหาได้ด้วยการใช้ Copy & Paste

- ในพาร์ต Listening หูฟังคุณภาพสูงช่วยให้มีสมาธิกับการฟัง ไม่ต้องกังวลเสียงรอบข้าง

- ในพาร์ต Writing สามารถใช้ฟังก์ชั่นนับจำนวนตัวอักษรได้

- เหมาะกับคนที่ถนัดการพิมพ์หรือพิมพ์ได้เร็ว

- ในพาร์ต Reading สามารถดูบทความที่อ่านกับคำถามเทียบคู่กันได้