ป.โท-ป.เอก จุฬาฯ อินเตอร์ คณะ-สาขาไหนใช้คะแนน CU-TEP หรือภาษาอังกฤษเท่าไหร่?
2023 views | 15/09/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

เกณฑ์คะแนน CU-TEP และคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ที่ใช้ยื่นสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญาโท-ปริญญาเอก) หลักสูตรนานาชาติของแต่ละคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโท


Master in Branding and Marketing (English Program) (MBM)

CU-TEP ขั้นต่ำ 80 คะแนน

IELTS ขั้นต่ำ Band 6.5

TOEFL ขั้นต่ำ 80

 

Master of Law (LL.M.) in Business Law

กฎหมายธุรกิจ Business Law อินเตอร์

CU-TEP ขั้นต่ำ 80 คะแนน

IELTS ขั้นต่ำ Band 6.0

TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 79

 

Master of Arts (M.A.) Program in Cultural Management (International Program) (Interdisciplinary) - MACM

การจัดการทางวัฒนธรรม อินเตอร์ (MACM)

CU-TEP ขั้นต่ำ 60 คะแนน

IELTS ขั้นต่ำ Band 5.0

TOEFL ขั้นต่ำ 500

 

Master of Arts (M.A.) in English as an International Language (EIL)

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ อินเตอร์ (EIL)

CU-TEP ขั้นต่ำ 80 คะแนน

IELTS ขั้นต่ำ Band 6.5

TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 80

 

Master of Arts (M.A.) in Environment, Development and Sustainability

สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน อินเตอร์ (EDS)

CU-TEP ขั้นต่ำ 60 คะแนน

IELTS ขั้นต่ำ Band 5.0

TOEFL ขั้นต่ำ 500

 

Master of Science (M.Sc.) in Esthetic Restorative and Implant Dentistry (International Program)

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม

CU-TEP ขั้นต่ำ 90 คะแนน

IELTS ขั้นต่ำ Band 6.5

TOEFL ขั้นต่ำ 550

 

Master of Arts in European Studies

ยุโรปศึกษา อินเตอร์ (MAEUS)

CU-TEP ขั้นต่ำ 60 คะแนน

IELTS ขั้นต่ำ Band 5.5

TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 60

 

Master of Science (MSF) in Finance

การเงิน อินเตอร์ (MSF)

CU-TEP ขั้นต่ำ 70 คะแนน

IELTS ขั้นต่ำ Band 5.5

TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 68

TOEFL (PBT)/(ITP) ขั้นต่ำ 520

 

Master of Engineering (M. Eng.) Program in Georesources and Petroleum Engineering (MGPE)

วิศวกรรมธรณีและปิโตรเลียม อินเตอร์ (MGPE)

CU-TEP 45 คะแนนขึ้นไป

คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ทางสถาบันยอมรับ (TOEFL, IELTS)


หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45-59 ต้องเรียนและผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 หลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา และผู้ที่มีคะแนน CU-TEP 60-66 ต้องเรียนและผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 หลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา

 

Pharmacology and Toxicology (Master)

เภสัชวิทยาและพิษวิทยา อินเตอร์

CU-TEP ขั้นต่ำ 45 คะแนนขึ้นไป

IELTS ขั้นต่ำ Band 4.0

TOEFL ขั้นต่ำ 450


 


ระดับปริญญาเอก

สาขาวิศวกรรมโยธา อินเตอร์ CU-TEP ขั้นต่ำ 67

สาขาเวชศาสตร์คลินิก อินเตอร์ CU-TEP ขั้นต่ำ 67

สาขาทันตสาธารณสุข อินเตอร์ (MGPE) CU-TEP ขั้นต่ำ 45

สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ อินเตอร์ (EIL) CU-TEP ขั้นต่ำ 80

สาขาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน อินเตอร์ (EDS) CU-TEP ขั้นต่ำ 67

สาขายุโรปศึกษา อินเตอร์ (PEUS) CU-TEP ขั้นต่ำ 79

สาขาการจัดการ อินเตอร์ CU-TEP 86 + Speaking part

สาขาการเงิน อินเตอร์ CU-TEP 86 + Speaking part

 

 

 ที่มาข้อมูล

  • https://www.chula.ac.th/