กริยาต่าง ๆ ที่เราใช้ในที่ทำงานในชีวิตประจำวัน โดยครูโรซี่
366 views | 15/09/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

หากในที่ทำงานมีชาวต่างชาติอยู่ด้วย อาจจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร และต่อไปนี้เป็นคำกริยาต่าง ๆ ที่เป็นทางการและน่าจะได้ใช้บ่อยในที่ทำงาน


1. say sorry ขอโทษ --> apologise

I would like to say sorry for making a mistake.

I would like to apologise for making a mistake.

ฉันอยากจะขอโทษที่ทำผิดพลาด


2. start เริ่มต้น --> commence

The meeting tomorrow will start at 2pm.

The meeting tomorrow will commence at 2pm.

การประชุมจะเริ่มพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2


3. think about นึกถึง, พิจารณา --> consider

Let me think about your offer and then get back to you.

Let me consider your offer and then get back to you

ขอพิจารณาข้อเสนอของคุณก่อนแล้วจะตอบกลับไป


4. need ต้องการ --> require

which documents do you need?

which documents do you require?

คุณต้องการเอกสารอันไหน


5. give ให้ --> provide

Could you give me the correct document?

Could you provide me with the correct document?

กรุณาให้เอกสารที่ถูกต้องกับฉันด้วย


6. ask about สอบถาม --> enquire/inquire

I'm phoning to ask about the services you offer.

I'm phoning to enquire about the services you offer.

ฉันกำลังโทรศัพท์ไปสอบถามเกี่ยวกับบริการที่คุณนำเสนอสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพิ่มเติม สามารถสมัครคอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in Daily Life โดยครูโรซี่ https://vcourse.ai/courses/182 เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกขึ้นได้