การสั่งอาหารเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3198 views | 22/07/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

หากเราเดินทางไปต่างประเทศและต้องการรับประทานอาหารภายในร้าน โดยทั่วไปจะมีบริกรคอยให้บริการ เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในร้าน บริกรจะถามว่า How many people? คือมากี่ท่าน ให้เราตอบจำนวนคนไป หลังจากนั้นบริกรจะเชื้อเชิญให้นั่งที่โต๊ะ แล้วนำเมนูมาให้พร้อมกับสอบถามความต้องการ

จะสั่งเครื่องดื่มอะไรดีครับ

can I get you a drink?

May I get you anything to drink?

Would you like to start with a drink?

Would you like something to drink?

What would you like to drink?


รับอะไรดีครับ/พร้อมจะสั่งอาหารหรือยังครับ

What can I get for you?

What would you like to have?

Are you ready to order?

Can I take your order?


หากบริกรยังไม่นำเมนูมาให้เราสามารถขอเมนูได้โดยพูดว่า

Can I see a menu, please?

Could I have a menu, please?


กรณีที่เราต้องการให้บริกรช่วยแนะนำเมนู สามารถพูดได้ว่า

What would you recommend?

What are the specialities

Would you recommend something?

What should I order?


ฉันขอสั่งสเต็ก

I would like to have the steak please.

May I have steak please?


หลังจากสั่งอาหารเรียบร้อยแล้ว บริกรอาจจะถามว่า จะรับอะไรเพิ่มไหม

Can I get you anything else?


เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ต้องการจะคิดเงิน สามารถพูดได้ว่า

I’d like to have the bill, please.

Can I have the bill, please?

Bill, please