ประโยคนัดหมายในชีวิตประจำวัน
52004 views | 15/07/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

การนัดหมายเป็นอีกบทสนทนาหนึ่งที่มักเกิดขึ้นทั้งกับกลุ่มเพื่อนยามเมื่อนัดหมายมาพบปะสังสรรค์กัน หรือในการทำงานที่มักมีการนัดพบปะพูดคุยทางธุรกิจหรือการประชุม ซึ่งสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ในการนัดหมายได้

สอบถามวันว่าง/ขอนัดหมาย

Are you available on Sunday?      : วันอาทิตย์คุณว่างไหม

What time would be convenient for you?   : เวลาไหนสะดวกสำหรับคุณ

Are you free next week?      : สัปดาห์หน้าว่างไหม

Do you have any time available next week?   : สัปดาห์หน้าคุณมีเวลาว่างไหม

Do you already have plans for this weekend?   : สุดสัปดาห์นี้คุณมีแผนอะไรหรือยัง

Do you already have an appointment?   : คุณมีนัดแล้วหรือยัง

Can we meet up on the 15th?      : เราพบกันในวันที่ 15 ได้ไหม

Can we meet up at 6 p.m.?      : เราพบกันตอนหกโมงเย็นได้ไหม

Is this Sunday, 10 o’clock convenient for you?   : วันอาทิตย์ตอน 10 โมงสะดวกหรือเปล่า

I'd like to make an appointment with Mr.John.   : ฉันอยากจะขอนัดกับคุณจอห์น


การตอบตกลงนัดหมาย

That’s fine.         : ได้เลย ไม่มีปัญหา

That will be convenient for me.   : ฉันสะดวกค่ะ

It sounds nice.         : มันฟังดูดีเชียวละ

That’s a good idea.         : เป็นความคิดที่ดี


การปฏิเสธการนัดหมาย

I’m sorry. I’m not free tomorrow.   : ขอโทษค่ะ พรุ่งนี้ฉันไม่ว่าง

I’m afraid, I can’t make it.      : เกรงว่าฉันคงจะไปไม่ได้

Sorry, I have the plans.      : ขอโทษด้วย ฉันมีแผนแล้ว


การขอเลื่อนนัด

Could you make it another time?         : คุณช่วยเลื่อนเป็นเวลาอื่นได้ไหม

Could we meet on Wednesday instead?   : เรานัดเจอกันวันพุธแทนได้ไหม

Do you mind if I postpone the appointment?   : คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเลื่อนนัด