Facebook Conversion Ads คืออะไร
677 views | 07/07/2022
Copy link to clipboard
Tinayac .
Content Creator

การทำการตลาดออนไลน์แต่ละครั้ง ตัววัดความสำเร็จอาจไม่ได้มาจากการมียอดขายเพิ่มขึ้น คนเข้าเพจมากขึ้น แต่มาจาก "ความคุ้มค่าในการยิงแอด กับยอดซื้อที่ได้กลับมาแต่ละครั้ง" ว่ามีความสมดุลและคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด เราจึงต้องอาศัย Facebook Conversion Ads ในการช่วยหาคำตอบหลายคนอาจเคยได้ยิน และเคยได้รับคำแนะนำว่าธุรกิจออนไลน์ควรทำการตลาด Conversion ร่วมด้วย เพื่อให้ได้ตัวเลขที่แน่นอน นำไปอ้างอิงและต่อยอดการทำการตลาดส่วนอื่น ๆ ต่อในอนาคต แต่กลายครั้งที่เราก็สับสนว่า แล้ว Conversion นี่คืออะไร เป็นตัวเลขอะไร มาจากไหน ใช้วันผลอะไร วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเหล่านั้นกัน

Facebook Conversion Ads คือ การทำการตลาดออนไลน์บนเพจ Facebook แบบเฉพาะเจาะจง โดยอ้างอิงอัตรา Conversion หรือ พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อเพจของเรา ตามที่เรากำหนดไว้ เพื่อวัดว่าการทำการตลาดครั้งนั้น ๆ ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน แอดตัวไหนบ้างที่ยิงออกไปแล้วคุ้มค่า และมีแอดตัวไหนบ้างที่ควรพักไว้ก่อน


ภาพ: Shutterstock


ในการทำการตลาดแต่ละครั้ง แต่ละแคมเปญ เราสามารถกำหนด Conversion ที่แตกต่างกันได้ตามต้องการ เช่น ในการโฆษณาครั้งแรกเราอาจอยากรู้ว่ามีคนกดซื้อสินค้าจากแอดนี้แค่ไหน ก็กำหนด Conversion ว่าเป็น "การกดซื้อสินค้า" ครั้งต่อไปเราอาจอยากรู้ว่ามีคนกดเข้าชมโฆษณาเยอะแค่ไหน ก็กำหนด Conversion ว่าเป็น "การกดชมโฆษณา" ซึ่งผลลัพธ์ ที่ได้จะเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาพิจารณาได้ว่าการยิงแอดแต่ละครั้งได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจแค่ไหน และเราสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปในทิศทางใดที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

 

ภาพ: Shutterstock


ข้อควรรู้ก่อนทำ Conversion Ads

1. ควรปรับ Conversion ให้เหมาะกับธุรกิจตัวเอง

แต่ละธุรกิจมีการวัดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป เราควรปรับ Conversion ในการยิงแอดแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับธุรกิจและสินค้าของเรา เพื่อให้การวัดผลมีความแม่นยำชัดเจน ช่วยให้เรามีโอกาสเข้าถึงรายชื่อและข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะซื้อสินค้าของเรา หรือสนใจสินค้าของเราจริง ๆ ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ภาพ: Shutterstock


2. รู้จักขนาดกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง แม้โอกาสในการที่ผู้คนเข้าถึงธุรกิจของเราจะแคบลง แต่ในขณะเดียวกันเราจะได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับธุรกิจและสินค้าของเรามากขึ้น การวางกลยุทธ์ทางการตลาดอื่น ๆ ก็จะยิ่งชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ซึ่งเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้เรารู้จักขนาดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น คือ การกำหนด Conversion ที่มีความชัดเจนนั่นเอง


ภาพ: Shutterstock


3. ควรใช้เครื่องมืออื่นควบคู่กันไปด้วย

แม้ข้อมูลจากการทำ Facebook Conversion Ads จะค่อนข้างแม่นยำ แต่ก็ไม่ใช่ 100% และไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการทำการตลาดออนไลน์ของธุรกิจเราไปได้ตลอด ดังนั้น เราควรใช้เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ ที่ทาง Facebook เตรียมไว้ให้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้อย่าลืมคำนวณเรื่องความคุ้มทุนในการยิงแอดแต่ละครั้งว่า ยอดซื้อจากลูกค้า 1 คน คุ้มค่ากับการยิงแอดออกไปเพื่อให้ได้ลูกค้ามา 1 คนหรือไม่ เพื่อป้องกันกรณี “ขายดีแต่ขาดทุน” นั่นเอง

ที่มาข้อมูล

  • 4เรื่องที่ต้องรู้ก่อนจะพยายามวัดผลหรือเพิ่มConversionในFacebookAd-โดยcontentshifu
  • ความสำคัญของConversionในการทำการตลาดยุคDigital-โดยdigimusketeers
  • Conversionคืออะไร?ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการตลาดได้อย่างไร?-โดยmarketingplz