แกรมม่าโทอิค Infinitive มีและไม่มี ‘to’ พร้อมสู้ข้อสอบ TOEIC
2388 views | 30/05/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

Infinitive คือคำกริยา base form หรือกริยาช่องที่ 1 จะใช้ตามหลัง to แบ่งได้ 2 แบบคือ Infinitive with to และ Infinitive without to เป็นอีกหนึ่งแกรมม่าสำคัญที่ควรรู้ก่อนสอบโทอิค


 


Infinitive คืออะไร?

Infinitive คือ คำกริยารูปปกติ หรือคำกริยาช่อง 1 แบ่งเป็นสองประเภท คือ Infinitive with to และ Infinitive without to

 

Infinitive with to

Infinitive with to คือ คำกริยาช่อง 1 (Base Form) ที่ใช้ตามหลัง to เช่น to talk, to think, to sleep, to watch, to have


หน้าที่และการใช้ Infinitive with to

1. ทำหน้าที่เป็นคำนาม ใช้เป็นประธานของประโยค

ex. To listen English music is a good way to learn English.

(การฟังเพลงภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งวิธีที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ)


2. ใช้ตามหลังคำกริยาแท้ (Main Verb) ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

ex. Cony loves to play football.

(โคนี่ชอบการเล่นฟุตบอล)


3. ใช้ตามหลังคำคุณศัพท์ (Adjective) บางคำ ทำหน้าที่เป็นเหมือนคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) เพื่อเป็นการบอกเหตุผล


Adjective ที่มักตามหลังด้วย Infinitive with to

able     anxious      disappointed

due      eager        glad

happy    keen        likely

lucky     pleased     prepared

proud    ready       sad

surprised  unable      unhappy

unlikely   unwilling     willing

clever    difficult      easy

foolish    hard        impossible

kind      nice        possible

right      silly        wrong

 

ex. I’m proud to work with you

(ฉันภูมิใจที่ได้ทำงานกับคุณ)


ex. It was foolish of him to trespass against the law.

(มันเป็นความโง่ของเขา ที่ละเมิดกฎหมาย)


4. ใช้ตามหลังคำนามหรือสรรพนาม โดยทำหน้าที่เป็นเหมือนคำคุณศัพท์ (Adjective) ขยายคำนามหรือสรรพนามนั้น

ex. I have some jeans to wash.

(ฉันมีกางเกงยีนที่จะซัก)


ex. The Korean boy band to watch is BTS.

(บอยแบนด์เกาหลีที่ดูอยู่นี้คือวงบีทีเอส)


5. ใช้แสดงเป้าหมาย, วัตถุประสงค์ หรือใช้ในการตอบคำถาม ‘Why?’

ex. Prawit bought a gorgeous watch to give to his girlfriend.

(ประวิทย์ซื้อนาฬิกาสุดหรูเพื่อให้แก่แฟนสาวของเขา)


6. ใช้ตามหลังคำกริยา ในโครงสร้าง Subject + Verb + Infinitive with to


Verb ที่ตามหลังด้วย Infinitive with to

afford       agree      appear

arrange      ask        attempt

begin       can’t bear   can’t stand

care        cease      choose

claim       continue    decide

demand    deserve     determine

dread      expect      fail

forget get (be allowed to)   happen

hate       hesitate     hope

hurry       intend      learn

like        love        manage

need      neglect      offer

plan       prefer       prepare

pretend    promise      propose

prove      rail          refuse

regret     remember     seem

start      swear        tend

threaten    try          vow

wait       want         wish

would like   yearn


คำกริยาบางตัวตามด้วยกรรมตรง (Direct Objects) และ Infinitive with to ในโครงสร้าง Subject + Verb + Object + Infinitive with to 

advise     allow       ask

cause     challenge    command

encourage  expect       force

get       instruct      intend

invite      lead        order

persuade   remind      teach

tell        urge        want

warn      would like    would prefer

 

ex. We agreed to work together.

(พวกเราตกลงทำงานด้วยกัน)


ex. I encouraged my sister to learn Japanese.

(ฉันสนับสนุนน้องสาวของฉันให้เรียนภาษาญี่ปุ่น)


7. ใช้ตามหลัง ought (ควรจะ), get used (เคยชิน) และ used (เคย)

ex. You ought to do this presentation by yourself.

(คุณควรจะทำพรีเซนต์นี้ด้วยตัวคุณเองนะ)


ex. They get used to live in country.

(พวกเขาเคยชินกับการอาศัยอยู่ในชนบท)


ex. I used to learn Italian 10 years ago.

(ฉันเคยเรียนภาษาอิตาลี 10 ปีมาแล้ว)


8. ใช้ Verb to be + Infinitive with to หรือ have + Infinitive with to ในความหมายว่า ต้อง... เมื่อต้องการออกคำสั่งหรือขอร้อง

ex. You are to go now.

(คุณต้องไปเดี๋ยวนี้)


ex. In France, you have to drive on the right.

(ในฝรั่งเศสคุณต้องขับรถทางขวา)


9. เมื่อทำเป็นรูปปฏิเสธ ให้เติม not ข้างหน้า to

ex. It’s better not to smoke.

(ไม่สูบบุหรี่มันจะดีกว่านะ)




Infinitive without to

Infinitive without to คือคำกริยาช่อง 1 ที่ไม่มี to นำหน้า

 

หน้าที่และการใช้ Infinitive without to

1. ทำหน้าที่เป็นคำกริยาหลัก (Main Verb) ใช้ตามหลังกริยาช่วย (Auxiliary Verb) verb to do หรือ Modal Verb (will, shall, would, should, can, could, may, might, must)

ex. Levi can play the guitar.

(รีไวสามารถเล่นกีตาร์ได้)


ex. I will go to London next week.

(ฉันจะไปลอนดอนสัปดาห์หน้า)


2. ใช้ตามหลังคำกริยาอื่น ๆ ทั่วไปหรือเรียกว่า Special Verb ที่มีกรรมตรง (Direct Object) และคำกริยาที่แสดงถึงการยินยอมหรือให้เหตุผล เช่น watch, see, feel, hear, help, let, make, see

ex. I watched them bake the bread.

(ฉันดูพวกเขาอบขนมปัง)

watch = Special Verb

bake = Infinitive without to

them – Direct Object


3. ใช้ตามหลังคำเหล่านี้ had better, need, dare, would rather, would sooner, rather than, but, and, or, except

ex. They had better be here before we start dinner.

(พวกเขาควรอยู่ที่นี่จะดีกว่าก่อนที่พวกเราจะเริ่มดินเนอร์)

be = Infinitive without to




คอร์สแนะนำ

2 คอร์สติวโทอิคออนไลน์จากครูพี่อิ๋ง ผู้สอบได้คะแนนเต็ม TOEIC 990 ที่จะตอบโจทย์ให้ได้ตามต้องการ ทั้งคนที่ต้องการสอบเพื่ออัปคะแนนสามารถเลือกคอร์สเน้นทักษะที่พลาดเป้าไปในครั้งก่อน หรือจะเรียนทั้ง 2 คอร์สเพื่อย้ำให้มั่นใจพร้อมคว้าคะแนน 800+ ส่วนคนที่สอบครั้งแรกแนะนำให้เลือกติวทั้ง 2 คอร์ส


TOEIC Reading 400+ by ครูพี่อิ๋ง >> คลิกที่นี่



- ปูพื้นฐานแกรมม่าเน้น ๆ ที่เจอในข้อสอบชัวร์ ๆ ให้แน่นปึก

- แนะนำเทคนิคการอ่านโจทย์แบบไม่เสียเวลา อ่านปุ๊บเจอคำตอบปั๊บ

- ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

- มีเอกสารประกอบการเรียน (PDF) ให้ดาวน์โหลด

- สะดวกสบาย เรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา

- จัดสรรเวลาเรียนได้ตามต้องการ


TOEIC Listening 400+ by ครูพี่อิ๋ง >> คลิกที่นี่



- แนะนำเคล็ดลับการฟังแต่ละพาร์ท เทคนิคฟังได้ตรงประเด็นกับโจทย์ต้องการ

- มีแบบฝึกหัดให้ฝึกฟังจนชินหู

- ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

- มีเอกสารประกอบการเรียน (PDF) ให้ดาวน์โหลด

- สะดวกสบาย เรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา

- จัดสรรเวลาเรียนได้ตามต้องการ







 


ที่มาข้อมูล

  • https://www.trueplookpanya.com/knowledge/language/english
  • http://www.grammar-monster.com/
  • https://www.englishgrammar.org/
  • https://www.softschools.com/