50 ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
4361 views | 26/05/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

ในชีวิตประจำวันของเรามีโอกาสพบเจอผู้คนหลากหลาย ต่อไปนี้เป็นประโยคเบื้องต้นสำหรับจดจำและนำไปพูดกับคนที่เราได้พบเจอหรือเพิ่งรู้จักได้ไม่นานและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอีกฝ่าย

1. Good morning.

สวัสดีตอนเช้า


2. Good afternoon

สวัสดีตอนบ่าย


3. Good evening

สวัสดีตอนเย็น


4. Good night.

ราตรีสวัสดิ์


5. Good bye.

ลาก่อน


6. What's your name?

คุณชื่ออะไร


7. My name is Paul

ผมชื่อพอล


8. Nice to meet you.

ยินดีที่ได้รู้จัก


9. Long time no see.

ไม่ได้เจอกันนานเลย


10. How are you?

คุณสบายดีไหม


11. I'm fine, thank you. And you?

ผมสบายดี ขอบคุณครับ แล้วคุณล่ะ


12. Where are you from?

คุณมาจากไหน


13. I'm from America

ผมมาจากอเมริกา


14. Where do you live?

คุณอาศัยอยู่ที่ไหน


15. I live in New York

ผมอาศัยอยู่ที่นิวยอร์ก


16. What do you do?

คุณทำ (อาชีพ) อะไร


17. I am a Programmer

ผมเป็นโปรแกรมเมอร์


18. Where do you work?

คุณทำงานที่ไหน


19. I work at B&B Building

ผมทำงานที่ตึกบีแอนด์บี


20. How old are you?

คุณอายุเท่าไร


21. I'm 25 years old

ผมอายุ 25 ปี


22. What are you doing?

คุณกำลังทำอะไรอยู่


23. I'm Reading

ผมกำลังอ่านหนังสือ


24. Where are you going?

คุณกำลังจะไปไหน


25. I'm going to the hospital

ผมกำลังจะไปโรงพยาบาล


26. What time is it?

มันเป็นเวลาอะไร


27. It's 8 o'clock

มันเป็นเวลา 8 นาฬิกา


28. What day is today?

วันนี้เป็นวันอะไร


29. Today is Friday

วันนี้เป็นวันศุกร์


30. What date is today?

วันนี้วันที่เท่าไร


31. Today is May 14th 2022

วันนี้เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2022


32. Do you speak English?

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม


33. Excuse me, I have a question

ขอโทษครับ ผมขอถามอะไรหน่อย


34. How long have you been here?

คุณอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้ว


35. Just a moment, please.

กรุณารอสักครู่


36. I should get going

ฉันต้องไปแล้ว


37. I feel you

ฉันเข้าใจคุณนะ


38. I don't get it

ฉันไม่เข้าใจ


39. Don't get me wrong.

อย่าเข้าใจฉันผิด


40. I'm just kidding

ฉันแค่ล้อเล่น


41. Let's take a break

พักกันเถอะ


42. Have a nice day.

ขอให้เป็นวันที่ดี


43.That's all right

ไม่เป็นไร


44. Talk to you later.

แล้วคุยกันนะ


45. What about you?

แล้วคุณล่ะ


46. I'm going out

ฉันกำลังจะออกไปข้างนอก


47. Do you have any suggestions

คุณมีข้อแนะนำไหม


48. I need to take a rest

ฉันต้องการพักผ่อน


49. What's the weather like?

สภาพอากาศเป็นอย่างไร


50. What's the matter?

เกิดอะไรขึ้น


สนใจเพิ่มเติมความรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา สามารถสมัครคอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in daily life โดยครูโรซี่ https://vcourse.ai/courses/182 เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกขึ้นได้