ชอบแซงคิว เข้าคิว ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร โดยครูโรซี่
4771 views | 19/05/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

วัฒนธรรมการเข้าคิวช่วยให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการซื้อสินค้าหรือซื้อบริการใด ๆ แล้วการเข้าคิวจะพูดอย่างไรได้บ้าง

เข้าคิว = queue up

เข้าคิว = Join the queue

เข้าคิว = get in line


We need to queue up to get the tickets.

เราต้องเข้าคิวเพื่อซื้อตั๋ว


นอกจากนี้เวลาที่เราต่อแถวเพื่อซื้ออะไรซักอย่างแล้วมีคนมาแซงคิว หากเป็นคนไทยก็สามารถบอกด้วยภาษาไทยว่า "คุณกำลังแซงคิวเราอยู่นะ ช่วยไปต่อคิวข้างหลังด้วย" แต่หากเป็นชาวต่างชาติแซงคิว เราจะพูดว่าอย่างไร


แซงคิว = jump the queue

แซงคิว = cut in line


It annoys me when people jump the queue.

It annoys me when people cut in line.

มันทำให้ฉันรำคาญมากเมื่อมีคนมาแซงคิว


Please don't jump (in) the queue.

Please don't cut in line.

กรุณาอย่าแซงคิว


You need to get to the back of the queue/line.

คุณต้องไปต่อคิวด้านหลัง


หากเราไปถึงร้านจำหน่ายสินค้าใดๆ แล้วเห็นคิวยาวเหยียด ต้องไปต่อคิว เราสามารถถามคนตรงนั้นได้ว่า

Are you in the queue?

คุณกำลังต่อคิวอยู่หรือเปล่า


สนใจเพิ่มเติมความรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา สามารถสมัครคอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in daily life โดยครูโรซี่ https://vcourse.ai/courses/182 เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกขึ้นได้