8 คำที่มีความหมายว่า "อย่างรวดเร็ว" โดยครูโรซี่
2348 views | 10/05/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

ในภาษาอังกฤษมีคำที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกันอยู่จำนวนไม่น้อย วันนี้เราจะมารู้จักกับ 8 คำที่มีความหมายว่า "อย่างรวดเร็ว" กัน

fast อย่างรวดเร็ว

Don't drive too fast. It's dangerous.

(อย่าขับเร็วเกินไปนะ มันอันตราย)


quickly อย่างรวดเร็ว

come here quickly! I need your help

(มาเร็ว ๆ ฉันต้องการให้คุณช่วยฉัน)


speedily อย่างรวดเร็ว

The problem was speedily resolved.

(ปัญหาถูกแก้ไขอย่างรวดเร็ว)


at top speed อย่างรวดเร็ว/ด้วยความเร็วสูงสุด

Lewis Hamilton always drives at top speed when competing in F1.

(Lewis Hamilton ขับรถแข่งด้วยความเร็วสูงสุดในสนามแข่ง F1)


briskly อย่างรวดเร็ว (ใช้คู่กับคำว่า walk)

Yesterday I walked briskly in the park.

(เมื่อวานฉันเดินเร็วในสวนสาธารณะ)


swiftly อย่างรวดเร็ว

I hope she recovers swiftly

(ฉันหวังว่าเขาจะหายอย่างรวดเร็ว)


like lightning อย่างรวดเร็ว

The thief ran like lightning away from the police.

(โจรวิ่งหนีตำรวจด้วยความรวดเร็ว)


rapidly อย่างรวดเร็ว

A child develops rapidly between the ages of 13 and 16

(เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วงอายุ 13 ถึง 16 ปี)


สนใจเพิ่มเติมความรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา สามารถสมัครคอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in daily life โดยครูโรซี่ https://vcourse.ai/courses/182 เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกขึ้นได้