คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิด โดยครูโรซี่
945 views | 09/05/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

คำบางคำที่เราใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันเป็นเรื่องปกติ บางครั้งก็ไม่ใช่คำที่เจ้าของภาษาใช้กัน ดังนั้น หากพูดคำเหล่านี้กับเจ้าของภาษาก็อาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจ ตัวอย่างเช่น

ทันสมัย คนไทยมักใช้คำว่า in trend เช่น ผู้หญิงคนนั้นแต่งตัว in trend มาก ซึ่งจริงๆ แล้วต้องใช้คำว่า trendy หรือ fashionable จึงจะถูกต้อง เช่น

She always dresses in a trendy/fashionable way.

(หล่อนมักจะแต่งตัวทันสมัยตลอด)


เวอร์ ที่หมายถึงเกินความจริงไปมาก มาจากคำว่า over ซึ่งแท้จริงแล้วในภาษาอังกฤษควรใช้คำว่า exaggerate ที่หมายถึง พูดเกินจริง เช่น

David always exaggerates.

(เดวิดชอบพูดเวอร์ตลอด)


ต่างคนต่างจ่าย คำที่ใช้บ่อยคือ American share ซึ่งไม่มีในภาษาอังกฤษ แต่ให้ใช้คำว่า go dutch/go halves แทน เช่น

Let's go dutch/Let's go halves

(แยกกันจ่ายเถอะ)


ฟิตเนส เรามักใช้กันติดปากว่า ไปฟิตเนส แต่แท้จริงแล้วต้องใช้คำว่า fitness centre/gym จึงจะถูกต้อง เช่น

Shall we meet at the gym in 15 minutes?

(เรามาเจอกันที่ยิมอีก 15 นาทีดีไหม)


และนี่คือคำที่คนไทยมักใช้กันผิด อย่างไรก็ค่อย ๆ แก้ไข ใช้ให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจมากขึ้น หรือสามารถสมัครคอร์ส English in daily life โดยครูโรซี่ https://vcourse.ai/courses/182 เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกขึ้นได้