หุ้น Growth Stock คืออะไร จะหาหุ้นเติบโตระยะยาวต้องทำอย่างไร
3185 views | 03/05/2022
Copy link to clipboard
Koii Nopnok
Content Creator

นักลงทุนหลาย ๆ คนมักจะมีคำถามว่าจะเลือกหุ้นอย่างไร จะเล่นหุ้นตัวไหนดี เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง และเมื่อลงทุนไปแล้วเราก็อยากเห็นถึงผลตอบแทนที่งอกเงยมากกว่าพอร์ตที่ติดลบ หุ้น Growth Stock หรือหุ้นเติบโต จึงเป็นหุ้นที่นักลงทุนมักให้ความสนใจ เพราะเป็นหุ้นที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีผลให้มูลค่าหุ้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก่อนที่จะรีบร้อนเข้าซื้อหุ้นเติบโต เราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไร จะหาหุ้นเติบโตที่น่าลงทุนได้อย่างไร และช่วงเวลาไหนที่เหมาะกับการเข้าซื้อหุ้นเติบโตหุ้น Growth Stock คืออะไร

Growth Stock หรือหุ้นเติบโต คือ หุ้นที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นและรวดเร็วกว่าหุ้นตัวอื่น ๆ ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การเติบโตของสินทรัพย์ รายได้และกำไรของบริษัท โดยจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด สาเหตุที่นักลงทุนอยากมีหุ้นเติบโตไว้ในพอร์ตเพราะมูลค่าหุ้นอาจสูงขึ้นตามการเติบโตของบริษัท 3 วิธีหาหุ้น Growth Stock ที่น่าลงทุน

การมองทิศทางของเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมภาพใหญ่ว่าในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า ธุรกิจไหนจะเป็นธุรกิจในอนาคตและจะมีการเติบโตสูง ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการค้นหาหุ้น Growth Stock หรือหุ้นเติบโต และเรายังสามารถใช้วิธีดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาได้ด้วย 


1. คุณภาพ (Quality)

บริษัทหรือกิจการนั้น ๆ ต้องมีความแข็งแกร่ง โดยพิจารณาได้จากหลายปัจจัย เช่น การมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เป็นสินค้าที่ไม่ตกเทรนด์ มีความได้เปรียบด้านต้นทุน หรือมีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถและธรรมาภิบาลสูง ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งและเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน


2. การเติบโต (Growth)

บริษัทหรือกิจการนั้น ๆ ควรมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ทั้งในส่วนของรายได้และกำไร สามารถพิจารณาได้จากอัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) อัตราการเติบโตของกำไร โดยดูได้จากหลายอัตราส่วนทางการเงิน เช่น EPS Growth, Net Profit Margin, ROA, ROE เป็นต้น


3. มูลค่าที่เหมาะสมของหุ้น (Fair Price)

นักลงทุนสามารถใช้วิธีหาอัตราส่วน PEG เพื่อประเมินมูลค่าเบื้องต้นได้ โดยนำค่า P/E Ratio ของหุ้นหารกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยในระยะยาวในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า หาก PEG มากกว่า 1 หมายความว่าราคาหุ้นค่อนข้างแพง แต่ถ้า PEG น้อยกว่า 1 ก็คือราคาหุ้นค่อนข้างถูก ซึ่งการจะลงทุนในหุ้นที่บริษัทมีการเติบโตเร็ว การลงทุนในราคาที่ไม่แพงหรือเหมาะสมถือเป็นการลงทุนที่ดีเข้าซื้อหุ้น Growth Stock ตอนไหนดี

ช่วงจังหวะที่เหมาะสมกับการลงทุนในหุ้นเติบโต คือ ช่วงที่ตลาดซื้อขายกันที่ค่า P/E Ratio ต่ำ หรือช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวชั่วคราว เพราะความเสี่ยงในทิศทางขาลง (Downside Risk) ในภาพรวมจะค่อนข้างน้อย นักลงทุนจึงมีโอกาสที่จะเข้าซื้อหุ้นเติบโตในราคาถูกหรือไม่แพงเกินไป 


เมื่อเข้าซื้อหุ้นเติบโตแล้ว สิ่งสำคัญที่ควรทำต่อคือการศึกษาข้อมูลและคอยติดตามข่าวสารของหุ้นที่เราลงทุนอย่างต่อเนื่องว่ามันยังเติบโตดีอยู่หรือเปล่า เพราะการเข้าซื้อหุ้นเติบโตคือการหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนั่นเอง 
ที่มาข้อมูล

  • SETinvestnow