ยิงแอด Facebook ไม่ได้ อาจเป็นเพราะสาเหตุเหล่านี้ !
7647 views | 21/04/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

การยิงแอด Facebook ไม่ได้ หรือโฆษณา Facebook ไม่อนุมัติ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดออนไลน์ ต้องเคยประสบปัญหา ซึ่งเราสรุปสาเหตุหลัก ๆ ที่มักจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดจนโฆษณาถูก block มาให้ดังนี้ยิงแอดไม่ได้ เพราะตั้งกลุ่มเป้าหมายผิด


Facebook จะมีนโยบายเฉพาะสำหรับการโฆษณาสินค้าและบริการบางประเภท เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ วิตามิน อาหารเสริม การลดน้ำหนัก จะกำหนดกลุ่มช่วงอายุไว้ชัดเจนว่า ต้องกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น และต้องตั้งกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศที่เรายิงโฆษณาไปด้วย


นอกจากนี้หากโฆษณาที่เรายิงไปไม่ตรงกลุ่มที่สนใจ อาจโดนรายงานว่าเป็น Spam แล้วส่งผลเสียต่อคะแนนความตรงกลุ่มเป้าหมายที่วัดมาจากผู้ใช้งาน Facebook มีส่วนร่วมกับโฆษณา ดั้งนั้นควรมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยการเทสต์แยกข้อความ รูปภาพเป็นหลาย ๆ โฆษณาแล้วทดสอบและวัดผลก่อน 

ยิงแอดไม่ได้ เพราะสินค้าเข้าข่ายเนื้อหาที่ถูกจำกัด


สินค้าที่นำมาลงโฆษณาใน Facebook ต้องไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมาย หรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจก่อความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง Facebook จะ block โฆษณาที่ผิดนโยบายการโฆษณา เฉพาะสินค้าและบริการที่มีเนื้อหาเหล่านี้ทันที


 1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 2. การออกเดท
 3. เกมและการพนันออนไลน์
 4. การโปรโมทร้านขายยาแบบออนไลน์
 5. การโปรโมทยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์
 6. บริการสมัครสมาชิก
 7. สินค้าและบริการด้านการเงินและการประกันภัย
 8. เนื้อหาที่มีแบรนด์
 9. โฆษณาเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม การเลือกตั้ง หรือการเมือง
 10. สินค้าและบริการเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล 
 11. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์
 12. กระบวนการเสริมความงามและการดูแลสุขภาพ
 13. เกมคาสิโนโซเชียล
 14. การโปรโมทยาตามใบสั่งแพทย์


แต่หากสินค้าของเรามีเนื้อหาใกล้เคียง แต่ไม่ผิดกฎหมาย มีเอกสารรับรองที่ถูกต้อง สามารถทำเรื่องขออนุมัติเข้าไปได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจของ Meta ยิงแอดไม่ได้ เพราะเนื้อหาของข้อความผิดมาตราฐานชุมชนของ Facebook


ข้อความโฆษณาที่ลงใน Facebook ต้องไม่มีเนื้อหาที่รุนแรง ดูหมิ่นบุคคลหรือสร้างผลกระทบและความขัดแย้งต่อสังคม ตามมาตราฐานชุมชนของ Facebook ที่กำหนดไว้ดังนี้


 • ต้องไม่มีไวยากรณ์และถ้อยคำหยาบคาย

โฆษณาต้องไม่มีถ้อยคำหยาบคายหรือไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ถูกต้อง ต้องใช้สัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรอย่างเหมาะสมโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบโฆษณาของ Facebook หรือระบบบังคับใช้อื่น ๆ


 • ต้องไม่มีเนื้อหาและข้อความที่สร้างความขุ่นเคือง

เช่น คำพูดที่รุนแรงหรือลดทอนความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น ที่เกี่ยวกับ ชาติพันธุ์ ถิ่นกำเนิด ความเชื่อด้านศาสนา รสนิยมทางเพศ ชนชั้น เพศ เพศสภาพ โรคร้ายแรง ความพิการ หรือสถานะผู้อพยพ


 • ต้องไม่มีข้อความที่เป็นเท็จ และชวนให้เข้าใจผิด

เช่น การกล่าวอ้างเกี่ยวกับประสิทธิภาพลักษณะของสินค้าหรือบริการที่เกินจริง รวมถึงการกล่าวอ้างเกี่ยวกับสุขภาพ การจ้างงาน หรือการลดน้ำหนักที่สร้างความคาดหวังที่เกินจริงสำหรับผู้ใช้


 • ข้อความที่มีการอ้างอิงถึง Facebook หรือเชื่อมโยง Facebook 

หากจำเป็นต้องกล่าวถึง ให้ขึ้นต้นคำว่า Facebook ด้วย “F” พิมพ์ใหญ่เสมอ และใช้ขนาดตัวอักษรเท่ากับข้อความโฆษณา


ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกจำกัดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ยิงแอดไม่ได้ เพราะภาพโฆษณาผิดนโยบาย Facebook


รูปภาพเป็นสิ่งที่ทำให้การยิงแอดโฆษณาไม่อนุมัติมากที่สุด ดังนั้นเราควรต้องศึกษานโยบายการแสดงเนื้อหาของ Facebook ให้ชัดเจน ซึ่งภาพที่จะใช้โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนก เร้าอารมณ์ ชี้นำทางเพศ หรือเสนอภาพความรุนแรงเกินควร ดังนี้


 1. ภาพการทำให้พิการ
 2. ภาพแสดงภาพขั้นตอนการรักษาทางการแพทย์
 3. ภาพเกี่ยวกับการทรมานหรือความทรมาน
 4. ภาพอาวุธชี้ไปยังผู้ชม
 5. ภาพอุบัติเหตุหรืออาชญากรรมที่น่าสยดสยอง
 6. ภาพการบีบสิว
 7. ภาพโป๊เปลือยหรือส่อถึงการโป๊เปลือย
 8. เผยให้เห็นผิวหรือร่องอกมากเกินไป แม้ว่าจะไม่ใช่เนื้อหาเกี่ยวกับเพศอย่างชัดแจ้งก็ตาม
 9. ภาพที่มุ่งเน้นไปที่ร่างกายของบุคคล เช่น กล้ามหน้าท้อง บั้นท้าย หรือหน้าอก แม้จะไม่ส่อไปในเรื่องเพศอย่างชัดเจน
 10. โฆษณาการออกเดทที่เน้นไปยังนางแบบผู้สวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นยิงแอดไม่ได้ เพราะแลนดิ้งเพจใช้งานไม่ได้

ผู้ประกอบการมักใส่ลิงก์ไว้บนหน้าโฆษณา เพื่อนำลูกค้า click ไปยังหน้าเว็บไซต์ได้ทันที แต่ต้องไม่ลืมตรวจสอบว่าลิงก์นั้นถูกต้องและใช้งานได้จริง ไม่เช่นนั้นอาจจะโดน Facebook block โฆษณาได้ ถ้าเกิดกรณีเหล่านี้


 • เพจหรือเว็บไซต์ที่ผิดพลาดซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา
 • แลนดิ้งเพจที่เป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG
 • แลนดิ้งเพจที่ไม่ตรงกับสินค้าหรือบริการที่โปรโมทในโฆษณา
 • แลนดิ้งเพจที่ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของบุคคลโดยอัตโนมัติ
 • แลนดิ้งเพจที่คุณต้องดาวน์โหลดโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาในเพจได้
 • การนำผู้คนไปยังกลุ่มปิดหรือกลุ่มลับบน Facebook
 • การส่งผู้คนไปยัง www.facebook.com

 


ทั้งหมดนี้คือสาเหตุหลัก ๆ ที่หลายคนเจอ ดังนั้นก่อนเริ่มต้นการยิงแอด Facebook จึงควรตรวจสอบให้รอบด้าน รวมถึงศึกษานโยบายของ Facebook ให้ละเอียด ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ที่มาข้อมูล

 • โฆษณาFacebookไม่อนุมัติอย่าเพิ่งหงุดหงิดมาตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขกับเรา
 • 10เหตุผลที่โฆษณาFacebookไม่อนุมัติพร้อมวิธีแก้ไข
 • https://www.facebook.com/policies/ads