แกรมม่าสำคัญ 4 Tenses คู่ต้องรู้ก่อนสอบ TOEIC
5238 views | 20/04/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

Tense คู่ เป็นแกรมม่าสำคัญที่พบบ่อยในข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ซึ่งเรื่องนี้ยังคงสร้างความสับสนว่า tense ไหนใช้คู่กับ tense อะไร และใช้อย่างไร โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งเป้าหมายจะสอบโทอิคให้ผ่าน หรืออัปคะแนนสูง ๆ ต้องทำความเข้าใจเรื่อง Tense คู่ ให้ถ่องแท้หลักการใช้ 4 Tense คู่

1. Past Continuous Tense vs Past Simple Tense

ใช้กับเหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นในอดีต (Past Continuous) และมีอีกเหตุการณ์เข้ามาแทรก (Past Simple)


โครงสร้าง : Past Con. (S. + was/were + V.ing) + คำเชื่อม + Past Sim. (S. + V.2)

         Past Sim. (S. + V.2) + คำเชื่อม + Past Con. (S. + was/were + V.ing)  คำบอกเวลา : Past Con. – while, as (ขณะที่)

          Past Sim. – when (เมื่อ)

*คำบอกเวลาจะใช้ในประโยคใดประโยคหนึ่งเท่านั้น


หลักการจำ : Past Con. ดำเนินอยู่ Past Sim. เข้ามาแทรกตัวอย่างประโยค

We were studying when she entered the room.

(พวกเรากำลังเรียนอยู่เมื่อเธอเข้ามาในห้อง)


While I was playing a video game, Tom called me.

(ขณะที่ฉันกำลังเล่นวิดีโอเกม ทอมก็โทรมาหาฉัน)When he proposed to her, classical music was playing.

(เมื่อเขาขอเธอแต่งงาน ดนตรีคลาสสิคก็กำลังบรรเลงอยู่)2. Past Continuous Tense vs Past Continuous Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ ขณะนั้นในอดีตสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน


โครงสร้าง : Past Con. (S + was/were + V.ing) + คำเชื่อม + Past Con. (S + was/were + V.ing)

         คำเชื่อม + Past Con. (S + was/were + V.ing), Past Con. (S + was/were + V.ing)


คำบอกเวลา : while, as ขณะที่ (ใส่ที่ประโยคใดประโยคหนึ่งเท่านั้น)


 

ตัวอย่างประโยค:

I was washing the dishes while my husband was cutting the grass. 

(ฉันกำลังล้างจานขณะที่สามีกำลังตัดหญ้า)


While We were swimming, they were playing football.

(ขณะที่พวกเรากำลังว่ายน้ำ พวกเขาก็กำลังเล่นฟุตบอล)


3. Past Perfect Tense vs Past Simple Tense

ใช้กับเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดก่อนและจบลงแล้ว (Past Perfect) อีกเหตุการณ์หนึ่งจึงเกิดขึ้นตามมา (Past Simple)


โครงสร้าง : Past Perf. (S + had + V.3) + before/by the time + Past Sim. (S + V.2)

         Before/By the time + Past Perf. (S + had + V.3), Past Sim. (S + V.2)

         Past Sim. (S + V.2) + after + Past Perf. (S + had + V.3)


คำบอกเวลา : หลัง before + Past Simple, Past Perfect

          หลัง after + Past Perfect, Past Simple


หลักการจำ : Past Per. เกิดก่อนจบก่อน Past Sim. เกิดที่หลังจบแล้ว


  

ตัวอย่างประโยค

My father had come home before I finished my homework.

(พ่อกลับถึงบ้านก่อนที่ฉันจะทำการบ้านเสร็จ)Mark arrived after the teacher had called the roll

(มาร์กมาถึงหลังจากที่ครูเรียกชื่อแล้ว) 


4. Future Perfect Tense vs Present Simple Tense

ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคต โดยเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและจบลงแล้ว จากนั้นเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง


โครงสร้าง : Future Perf. (S + will have + V.3) + by the time + Present Sim. (S + V.1)

         by the time + Present Sim. (S + V.1), Future Perf. (S + will have + V.3)


คำบอกเวลา : by the time (ตอนที่), by + เวลา (by tomorrow, by next week)ตัวอย่างประโยค

Lisa will have dressed by the time Tom picks her up.

(ลิซ่าคงจะแต่งตัวเสร็จแล้วตอนที่ทอมมารับ)By the time you read this letter, I will have left.

(ตอนที่คุณอ่านจดหมายนี้ ฉันคงจะไปแล้วล่ะ)