การทํา IF คืออะไร ช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหม
1999 views | 05/04/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

การลดน้ำหนักนั้นมีหลายวิธี บางคนเลือกออกกำลังกายเป็นหลัก บางคนเลือกที่จะให้ความสำคัญไปที่อาหารการกิน ซึ่งการลดน้ำหนักด้วยวิธีการเลือกกินอาหารก็ยังมีหลายแนวทางด้วยเช่นกัน อย่าง IF ก็เป็นวิธีหนึ่งที่คนต้องการลดน้ำหนักให้ความสนใจและได้รับความนิยม แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่สงสัยว่า IF คืออะไร มันช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหม ? เพราะฉะนั้นลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ IF กันจากข้อมูลต่อไปนี้ได้เลยIF หรือ Intermittent Fasting คืออะไร ?

IF คือ การลดน้ำหนักโดยการควบคุมแคลอรีและจำกัดเวลาในการกินในแต่ละวัน ในหนึ่งวันจะถูกแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการอดอาหาร เรียกว่า Fasting ร่างกายของเราจะไม่ได้รับพลังงานจากอาหาร และช่วงการกิน เรียกว่า Feeding ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหาร ซึ่งก็จะมีหลายสูตรให้ได้เลือกกัน ตัวอย่างมีดังนี้


 • Time Restricted Eating (TRE) คือ การจํากัดเวลาในการกินอาหารในแต่ละวัน แบ่งช่วงเวลา Fasting และ Feeding เป็นจำนวนชั่วโมงที่ชัดเจน เช่น Fasting 12 ชั่วโมง Feeding 12 ชั่วโมง หรือ Fasting 14 ชั่วโมง Feeding 10 ชั่วโมง หรือ Fasting 16 ชั่วโมง Feeding 8 ชั่วโมง เป็นต้น
 • Lean Gains คือ การจํากัดเวลาในการกินอาหารในแต่ละวัน เช่นเดียวกับ TRE แต่มีปัจจัยอื่นเพิ่มมา เช่น จํากัดพลังงานเข้า ออกกําลังกายควบคู่ไปด้วย และกินโปรตีน 60% ของพลังงานทั้งวัน 
 • Alternate Day Fasting (ADF) คือการกินตามปกติสลับกับการอดอาหาร ตัวอย่างคือ กินปกติ 5 วัน แล้วอีก 2 วันกินน้อยลง 
 • Eat Stop Eat คือ การอดอาหาร 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1-2 วัน การทำ IF ช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไร ? 

ช่วงที่เราอดอาหาร ไม่มีการนำพลังงานเพิ่มเข้าสู่ร่างกาย ระดับอินซูลินก็จะลดลง เมื่อระดับอินซูลินลดลง ร่างกายจะผลิตโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเผาผลาญไขมัน ช่วงเวลานี้ร่างกายจะดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงาน ทำให้ร่างกายเราได้รับการเผาผลาญที่มากขึ้น นอกจากนี้การทำ IF หรือการจำกัดเวลาในการกินอาหาร ยังช่วยให้เรามีวินัยในการกิน ไม่กินจุกจิกนอกมื้ออาหาร จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมการทำ IF จึงมีส่วนช่วยให้ลดน้ำหนักได้การทำ IF ไม่เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีปัญหา Disordered Eating (ภาวะการกินผิดปกติ)
 • คนท้องหรือกําลังให้นมลูก (ผู้หญิงที่อยากมีลูกก็ไม่แนะนำ)
 • เด็กและวัยรุ่น เพราะเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารและพลังงานที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
 • คนที่ออกกําลังกายเข้มข้นมาก ๆ หรือออกกำลังกายบ่อย เช่น นักกีฬา
 • คนที่ต้องได้รับพลังงานต่อวันสูง เช่น ใช้แรงงาน หรือกําลังเพิ่มกล้าม
 • ผู้ป่วยเบาหวาน TYPE I DIABETICS
 • ผู้ป่วยที่ต้องกินยาพร้อมอาหาร


การทำ IF เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดน้ำหนักได้ก็จริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทำได้ เพราะการทำ IF มีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน อีกทั้งยังมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งถ้าใครสนใจและอยากเริ่มต้นทำ IF แนะนำว่าให้ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพตามมา


สำหรับใครที่สนใจการทำ IF อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ IF อย่างถูกต้อง สามารถเข้าไปสมัครเรียนคอร์ส INTERMITTENT FASTING (IF) ของครูฟ้าใสกันได้เลย 


>> คลิกชมคอร์ส <<


ที่มาข้อมูล

 • ลดน้ำหนักแบบifคืออะไรกินตอนไหนดีต่อสุขภาพจริงไหม?