Content Marketing คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ
1910 views | 17/03/2022
Copy link to clipboard
Tinayac .
Content Creator

ในยุคที่สื่อโซเชี่ยลมีเดียกำลังได้รับความนิยม Content Marketing กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เพราะเป็นวิธีการที่ใช้เนื้อหา หรือ Content สร้างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้กับแบรนด์นั่นเอง

 

Content Marketing คืออะไร ?

Content Marketing คือหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นการสร้างสรรค์และนำเสนอเนื้อหา (Content) เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นดึงดูดความสนใจ สร้างการจดจำแบรนด์ กระตุ้นการตัดสินใจ เพิ่มยอดขาย ฯลฯ จนกลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจ ผูกพัน และจดจำภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้จนกลายเป็นกำลังสำคัญในการซื้อในที่สุด


 

ทำไม Content Marketing ถึงสำคัญกับการทำ Digital Marketing

เพราะการทำ Content Marketing ที่ดีช่วยให้การทำ Digital Marketing กลยุทธ์อื่น ๆ ง่ายขึ้น เช่น สามารถทำ SEO ของเว็บไซต์ได้ง่าย เมื่อ Google Bot เข้ามาเก็บข้อมูลก็สะดวก และเว็บของเราก็จะได้คะแนนสูง อีกทั้งยังสามารถเล่าเรื่องราว ให้ความรู้ สร้างความประทับใจ และสร้าง Brand Awareness ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ ดังนั้น Content Marketing จึงเปรียบเสมือน Pull Strategy ในทางการตลาดเป็นการดึงลูกค้าเข้าสู่แบรนด์ได้ตรงจุดและสร้างคุณค่าตระหนักรู้ได้ง่ายกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ นั่นเอง

 

ประเภทของ Content

ก่อนการลงมือทำ Content Marketing เราต้องทำความรู้จัก Content แต่ละประเภทก่อน เพื่อให้สามารถเลือกใช้ Content แต่ละแบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยประเภทของ Content แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

1. Content ตามลักษณะ

 • Blog เป็น Content ลักษณะบทความ เหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการนำเสนอรายละเอียดของสินค้า บอกเล่าเรื่องราว เขียนรีวิว และมีบทความให้ความรู้นำเสนอควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนของ Blog นี้ยังมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO ได้อีกด้วย
 • Visual Content คือ Content ที่เน้นนำเสนอผ่านรูปภาพ อินโฟกราฟิก หรือวิดีโอเป็นหลัก เป็นการบอกเล่าเรื่องราว ข้อมูล พร้อมทั้งสื่ออารมณ์ออกมาด้วยในเวลาเดียวกัน เราสามารถเลือกใช้ Visual ต่าง ๆ ตาม Mood&Tone ได้ตามความเหมาะสม
 • Podcast เป็นสื่อที่เน้นถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเสียงเป็นหลัก สามารถเลือกฟังได้ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น Youtube Spotify ฯลฯ โดยเราสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ฟังผ่านน้ำเสียง ดนตรี และซาวน์เอฟเฟคต่าง ๆ ควบคู่กันไปได้
 • E-Book หรือหนังสือออนไลน์ที่สามารถทำขายได้ ส่วนมากเนื้อหาส่วนนี้จะมีมากกว่าบทความบนเว็บไซต์ เพราะเป็นเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงและลงลึกไปในรายละเอียด เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจข้อมูลหรือความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษ

2. Content ตามวัตถุประสงค์

 • Educate เป็น Content ที่มุ่งให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ Content Marketing ที่แยบยลทีเดียว เพราะสามารถให้ความรู้ที่เป็นความจริงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงสามารถแชร์เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหากวนใจของกลุ่มเป้าหมายได้
 • Entertain Content ประเภทนี้มุ่งเน้นสร้างความบันเทิงหรือกระตุ้นอารมณ์ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสร้าง Awareness ให้กับแบรนด์ของเรา มักใช้ Content ประเภทนี้บนสื่อโซเชี่ยลต่าง ๆ เช่น Facebook Instagram เพื่อสร้าง engagement ให้เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง
 • Inspire เป็น Content แนวสร้างแรงบันดาลใจ มักนิยมใช้คนมีชื่อเสียง ดารา นักแสดง หรืออินฟลูเอนเซอร์ต่าง ๆ มาช่วยรีวิวสินค้าเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายอยากซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์เรามากยิ่งขึ้น
 • Convince เป็น Content ที่หลายแบรนด์นิยมทำ เพราะเน้นโน้มน้าวใจกลุ่มผู้อ่านให้เห็นความสำคัญของสินค้าและบริการของแบรนด์เรา อาจมีการเปรียบเทียบราคา เปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าเราว่าดีอย่างไร น่าซื้อมากแค่ไหน นับเป็น Content ส่งเสริมการขายที่เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่กำลังหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อนั่นเอง

 


เทคนิคการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

1. Content ต้องสนุก อ่านเพลิน

สิ่งดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายอันดับแรก ๆ คือ Content ที่เขากำลังดูอยู่อ่านง่ายและน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน หากเราสามารถจัดทำ Content ให้ดูเพลิน ดูง่าย น่าสนใจ มีภาพประกอบที่สวยงาม และน่าติดตาม ก็จะยิ่งดึงดูดให้คนสนใจมากยิ่งขึ้น

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีความสนใจและความชื่นชอบแตกต่างกัน เช่น กลุ่มคนรักต้นไม้ย่อมสนใจ Content เกี่ยวกับต้นไม้และการดูแลต้นไม้ กลุ่มคนที่ชอบการดูภาพยนตร์ก็ย่อมสนใจ Content แนะนำภาพยนตร์สนุก ๆ หรือภาพยนตร์ใหม่ เป็นต้น หาก Content ที่เรานำเสนอไม่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย แม้จะมียอดเข้าชมมากก็ไม่ส่งผลให้ผู้เข้าชมสนใจแบรนด์ของเรามากขึ้นแต่อย่างใด

3. มีความสม่ำเสมอ

การทำ Content Marketing ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งคุณภาพของเนื้อหา และระยะเวลาการปล่อย Content ใหม่ เพื่อกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ ๆ และให้เขาเห็นว่าเรายังมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ 

4. มีความจริงใจ

เราควรแยก Content ที่ตั้งใจเขียนเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ กับ Content เพื่อการโฆษณาออกจากกัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้ว่าเรามีความจริงใจ แยกประเภทของ Content ไว้ให้กลุ่มเป้าหมายเลือกอ่านชัดเจน ไม่มีการแฝงโฆษณาหรือแอบ Tie-in ใด ๆ

5. มีคุณค่า

การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า คือการสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือบทความให้ความรู้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าแบรนด์ของเราน่าสนใจ มุ่งให้ความรู้ควบคู่กับการอัพเดทข่าวสารอยู่เสมอ ไม่ได้มุ่งเน้นขายของหรือบริการอย่างเดียว แต่เน้นมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายด้วย

 

จะเห็นได้ว่าสินค้าและบริการที่แตกต่างกันย่อมใช้กลยุทธ์ Content Marketing ที่แตกต่างกันไปด้วย สิ่งสำคัญคือต้องระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โฟกัสไปที่ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ แล้วการทำ Content Marketing เพื่อช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก็จะชัดเจนตามไปด้วยเช่นกัน
ที่มาข้อมูล

 • ContentMarketingการตลาดแบบใหม่ในยุคNewNormal
 • MARKETINGBLOG:ContentMarketingคืออะไร?ใช้กลยุทธ์ทำคอนเทนต์อย่างไรให้ปัง!?
 • ContentMarketingคืออะไร?ใช้อย่างไรให้เหมาะกับปี2021(พร้อมตัวอย่าง)
 • แนะนำวิธีทำContentMarketingตั้งแต่ต้นจนเผยแพร่ผลงาน
 • ContentMarketingคืออะไร?สำคัญต่อการทำการตลาดอย่างไร?
 • Contentmarketingคืออะไรแล้วทำอย่างไรให้น่าสนใจ