เจาะลึกเรื่อง CU-TEP ก่อนสอบ
2657 views | 28/02/2022
Copy link to clipboard
Fah Amornrat
Content Creator

     ในการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ หนึ่งการทดสอบคุ้นหู คือ CU-TEP หรือ Chulalongkorn University Test of English Proficiency แบบทดสอบภาษาอังกฤษจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสอบสำหรับเด็กมัธยม ที่ต้องการศึกษาต่อในภาคอินเตอร์ นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องยื่นคะแนนเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก    ภาพรวม CU-TEP แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ฟัง อ่าน และส่วนเขียน (Error Identification)  โดยจะเป็นปรนัยทั้งหมด ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า ๆ รวมทั้งหมด 120 ข้อ โดยการสอบที่ว่ามานี้ ยังไม่รวมส่วนของการสอบพูด Speaking ซึ่งจะใช้เวลาแค่ 15 นาทีเท่านั้น ช่วงเวลาการสอบนั้น ในการจัดสอบ ส่วนปรนัย 120 ข้อ จะมีการสอบในช่วงเช้า โดยค่าสมัครสอบในส่วนนี้จะอยู่ในราคา 900 บาท แต่หากท่านใดต้องการใช้คะแนนส่วน Speaking ด้วย ก็จะต้องสมัครในราคา 2900 บาท และใช้เวลาในการสอบทั้งเช้าและบ่าย นอกจากนี้ สนามสอบของ CU-TEP ไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ยังกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ และผู้คนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดได้เดินทางสะดวก ซึ่งจะมีทั้งหมด 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร สกลนคร นครพนม นครศรีธรรมราช และสงขลา


     คราวนี้เรามาดูภาพรวมของข้อสอบ CU-TEP กันบ้าง พร้อมเคล็ดลับการทำข้อสอบกันบ้าง 


CU-TEP Listening

การฟัง 30 ข้อ ให้เวลาในการทำทั้งหมด 30 นาที แบ่งเป็น

 1. การฟังบทสนทนาสั้น ๆ 15 ข้อ โดยจะเป็นการพูดคุยกันของคนสองคน 
 2. บทสนทนายาว ๆ ไม่เกิน 5 นาที จำนวน 3 เรื่อง รวมทั้งหมด 9 ข้อ 
 3. บทบรรยายผู้พูดคนเดียว 3 เรื่อง รวมทั้งหมด 6 ข้อ 


เคล็ดลับการสอบ CU-TEP Listening การฟัง

 •  ทุกคนจะได้ฟังเพียงแค่หนึ่งรอบเท่านั้น เพราะฉะนั้นพยายามมีสมาธิ และตั้งใจฟังให้ดี
 • คำสำคัญที่ควรรู้ความหมาย และฟังให้ออก คือ imply = กล่าวเป็นนัย, suggest = แนะนำ, except = ยกเว้น, infer = สรุป, mean = ความหมาย 
 • อ่าน Choice หรือตัวเลือกก่อนที่บทพูดจะเริ่มต้น เพื่อให้เราพอเข้าใจ และ scope เรื่องที่โจทย์มาได้ง่าย ๆ รวมทั้งอาจจะตัดตัวเลือกออกไปได้ง่ายขึ้นด้วย เช่น ถ้าตัวเลือก 3 ข้อ พูดถึงยานพาหนะ แต่ข้อสุดท้ายเป็น เรื่องเกี่ยวกับ สัตว์ทะเล ก็เป็นไปได้ว่า ข้อสุดท้ายอาจจะไม่น่าเดี่ยว 
 • สิ่งที่ดีที่สุด คือ การหัดฟังบ่อย ๆ ทั้งสำเนียงอเมริกัน และสำเนียงอังกฤษ เพราะเราจะไม่รู้เลยว่าโจทย์ที่ใด เป็นคนพูดสำเนียงไหน ฟังออกยากง่ายเพียงใด CU-TEP Reading

การอ่าน 60 ข้อ ให้เวลาในการทำทั้งหมด 70 นาที โดยแบ่งเป็น 

 1. เนื้อเรื่อง 1 เรื่อง จำนวน 15 ข้อ โดยจะเป็นการเลือกคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อมาเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์
 2. อ่านเนื้อเรื่องสั้น 1 เรื่อง แล้วตอบคำถาม 5 ข้อ
 3. อ่านเนื้อเรื่องยาว (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ) ทั้งหมด 4 เรื่อง แล้วตอบคำถามเรื่องละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ


เคล็ดลับการสอบ CU-TEP Reading การอ่าน

 • อย่าเรียงทำแต่ละ part ที่ให้มาตามข้อสอบ แนะนำให้ลองทำข้อสอบส่วนท้ายสุดที่เป็นการอ่านเนื้อเรื่องยาว จากนั้นจึงอ่านเรื่องสั้น 1 เรื่อง (2) แล้วจากนั้นจึงทำส่วนที่เป็นเติมคำให้ถูกต้องเป็นส่วนสุดท้ายของ Reading 
 • พยายามอ่านคร่าว ๆ จับคำสำคัญเพื่อให้พอรู้เรื่อง ไม่จำเป็นต้องแปลทั้งเรื่อง เน้นส่วนที่ช่วยให้ตอบคำถามให้ก็พอ
 • พยายามท่องศัพท์ที่ออกบ่อย ๆ ใน CU-TEP เพราะเป็นข้อสอบที่ไม่ซับซ้อนและควรจะได้คะแนนง่าย ๆ CU-TEP Writing

    การเขียน ที่แม้ชื่อจะทำให้เข้าใจว่าเป็นการเรียงความ แต่แท้จริงแล้ว จะเน้น การทำ Error Identification จะเน้นทดสอบความรู้เรื่อง Grammar ของเราว่าจุดไหนเป็นจุดที่ผิด เช่นใช้ คำสรรพนาม หรือคำคุณศัพท์ผิด รวมทั้งการใช้ Tense ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดด้วย ในส่วนนี้ จะมี 30 ข้อ ให้เวลาในการทำ 30 นาที


เคล็ดลับการสอบ CU-TEP Writing

    ส่วนที่เป็น Error Identification แค่ต้องการให้เราจับให้ได้ ว่าส่วนไหนของประโยคที่ผิด ดังนั้นคำแนะนำคือ ไม่ต้องแปลให้เข้าใจความหมาย แล้วจึงหาคำตอบเพราะอาจจะสับสนได้ แต่ควรเน้นทำความเข้าใจโครงสร้างประโยค หรือหน้าที่ของคำแต่ละคำนั้น ๆ ทำหน้าที่อะไร เป็น noun เป็น verb หรือเป็น adjective หรือ adverb ถ้าแม่นเรื่องไวยากรณ์ส่วนนี้ รับรองว่าไม่น่าพลาด     จะเห็นได้ว่า รูปแบบข้อสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ค่อนข้างตายตัว เป็นกากบาทเลือกข้อที่ถูกต้องทั้งหมด (ไม่นับการสอบ Speaking เพิ่มเติม) จึงทำให้เราวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของเราได้ไม่ยาก และสามารถฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ เพื่อให้พอเป็นไกด์ ในการสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ ก่อนวันสอบจริงได้ 


     หากน้อง ๆ คนไหนอยากมั่นใจเป๊ะ ๆ ว่าการสอบจะลื่นไหน สอบได้คะแนนเป๊ะปังตามเป้า ก็สามารถมาเรียนได้ที่คอร์ส CU-TEP by ครูพี่ทามย์ ที่เจาะลึกทุกพาร์ท แถมสอนอย่างเป็นระบบไม่มีสับสน เรียนได้ที่ V course ของเราที่นี่เลย

ที่มาข้อมูล

 • https://www.chulatutor.com/blog/exam-cu-tep-reading-2/
 • https://www.thaibusinesssearch.com/studying/what-is-cu-tep/