รอบ 3 Admission 10 อันดับ เลือกแบบไหนได้บ้าง
1979 views | 31/03/2023
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     ในระบบ TCAS การรับที่จัดว่าเป็นการรับรอบใหญ่ ที่มีจำนวนที่นั่งค่อนข้างมากนั่นก็คือ รอบที่ 3 Admission ที่ภาพรวมแต่ละสถาบันมีที่นั่งประมาณ 3,000-5,000 คน เลยทีเดียว สำหรับน้อง ๆ ที่ตั้งใจจะยื่นรอบที่ 3 แต่ยังไม่รู้ข้อมูลเรื่องการเลือกจัดอันดับ TCAS วันนี้พามาทำความเข้าใจ รอบ 3 Admission 10 อันดับ เลือกแบบไหนได้บ้างรอบ 3 Admission 10 อันดับ เลือกแบบไหนได้บ้าง- เลือกคณะเดียวกันทุกอันดับ แต่ต่างสถาบัน ทำได้ !

ในการจัดอันดับ รอบ 3 Admission สามารถเลือกยื่นคณะเดียวกัน จำนวน 10 อันดับ เช่น อันดับที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ เราสามารถทำได้ 


- เลือกสถาบันเดียวกันทุกอันดับ แต่ต่างคณะ ทำได้ !

ในการจัดอันดับ รอบ 3 Admission สามารถเลือกยื่นสถาบันเดียวกัน จำนวน 10 อันดับ เช่น อันดับที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ เราสามารถทำได้ 


- เลือกยื่น กสพท เท่านั้น (แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์) ทำได้ !

สามารถเลือกยื่นเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทย์ กสพท จำนวน 10 อันดับ เช่น อันดับที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 3 คณะคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ เราสามารถทำได้ 


- เลือกสถาบันรัฐ และ สถาบันเอกชน รวมกัน ทำได้ !

สามารถเลือกยื่นรวมกันได้ทั้ง สถาบันรัฐ และ สถาบันเอกชน จำนวน 10 อันดับ เช่น อันดับที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อันดับที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ฯลฯ เราสามารถทำได้ 


- เลือกสมัครไม่ครบ 10 อันดับ ทำได้ !

และข้อสุดท้ายในรอบที่ 3 Admission น้อง ๆ สามารถเลือกสมัครแบบไม่ครบ 10 อันดับ ก็สามารถทำได้ ในรอบนี้เราจะเลือกสมัครกี่อันดับก็ได้ 1 อันดับก็สมัครได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของน้อง ๆ ได้เลย โดยค่าสมัครเริ่มที่ 150 บาท เลือกครบ 10 อันดับ 900 บาท น้อง ๆ ใครต้องการปรึกษาการจัดอันดับ TCAS รอบที่ 3 Admission ขอแนะนำ !

คอร์ส Private Coach แนะแนวจัดอันดับ TCAS รอบ 3 แนะทางเลือก แนวทางรอด เพื่อให้สอบติดในสาขาที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ โดยพี่นัท ผู้เชี่ยวชาญการแนะแนว เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปรึกษาส่วนตัวแบบออนไลน์ >>Clickบทความที่เกี่ยวข้อง 

จัดอันดับ รอบ 3 Admission แบบไหนอย่าหาทำ !