เกณฑ์คะแนน BMAT ใช้ยื่นคณะทันตแพทย์ในไทย
1204 views | 28/03/2023
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     น้อง ๆ ที่สนใจเข้าคณะทันตแพทย์ อีกช่องทางในการเปิดรับในระบบ TCAS คือ การใช้คะแนน BMAT ยื่นสมัครในรอบที่ 1 Portfolio ซึ่งมีหลายสถาบันในไทยเปิดรับ ใครสนใจมาเช็กเกณฑ์คะแนน BMAT สำหรับยื่นคณะทันตแพทยศาสตร์ ว่าแต่ละที่ใช้คะแนนอย่างไรบ้างเกณฑ์คะแนน BMAT ใช้ยื่นคณะทันตแพทย์ในไทยBMAT มีรูปแบบข้อสอบ 3 Section

Section 1 Aptitude and Skills 

Section 2 Scientific Knowledge and Applications   

Section 3 Writing Task 


เกณฑ์คะแนน BMAT คณะทันตแพทยศาสตร์ แต่ละสถาบัน !


จุฬาลงกรณ์ 

- คณะทันตแพทยศาสตร์

เกณฑ์คะแนน BMAT : section 1 ไม่ต่ำกว่า 5.5 section 2 ไม่ต่ำกว่า 5.5 section 3 ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ระเบียบการ >>Click


ม.ธรรมศาสตร์

-  คณะทันตแพทยศาสตร์ (สองภาษาอังกฤษ/ไทย) 

เกณฑ์คะแนน BMAT : ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ


ม.มหิดล

-  คณะทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) 

เกณฑ์คะแนน BMAT : ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ

ระเบียบการ >>Click


พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- คณะทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)

เกณฑ์คะแนน BMAT : section 1 และ 2 รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 4.0, Section 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5C

ระเบียบการ >>Click


ม.เชียงใหม่

-  คณะทันตแพทยศาสตร์ 

เกณฑ์คะแนน BMAT : ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี


ม.ขอนแก่น

- คณะทันตแพทยศาสตร์ 

เกณฑ์คะแนน BMAT : section 1 และ 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4, Section 3 ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ

ระเบียบการ >>Click


ม.เทคโนโลยีสุรนารี

- สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

เกณฑ์คะแนน BMAT : section 1 และ 2 รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 4.5, section 3 ไม่ต่ำกว่า 2D ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ระเบียบการ >>Clickน้อง ๆ ที่อยากเตรียมความพร้อม ยื่นคะแนนสอบ BMAT มาติวเตรียมสอบ อัปคะแนนกัน ! 

คอร์ส BMAT by Panya Society 

สอนครบทุก Parts ของข้อสอบ ทั้งทักษะการวิเคราะห์, ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และงานเขียน

วิเคราะห์ข้อสอบ + ตะลุยโจทย์ กับติวเตอร์ขั้นเทพ ดร. จาก Top U ในสหรัฐอเมริกา สมัครเรียนเลย >>Clickบทความแนะนำเกี่ยวกับ BMAT

ข้อสอบ BMAT คืออะไร

ข้อสอบ BMAT มีเกณฑ์คะแนนอย่างไร

คอร์สเรียน BMAT เหมาะสำหรับใคร เรียนแล้วจะได้รับอะไรบ้าง ?