เกณฑ์คะแนน BMAT ใช้ยื่นคณะแพทย์ในไทย
1638 views | 28/03/2023
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     มาเช็กเกณฑ์คะแนน BMAT สำหรับใช้ยื่นเข้าคณะแพทยศาสตร์ ของประเทศไทยกัน ว่าแต่ละสถาบันกำหนดเกณฑ์อย่างไรบ้าง สำหรับน้อง ๆ ที่่ต้องการยื่นเข้าหมอในระบบ TCAS โดยใช้คะแนน BMAT ส่วนใหญ่จะกำหนดให้ยื่นในรอบที่ 1 Portfolio โดยมีเปิดรับหลักสูตรแพทย์ ทั้งหลักสูตรปกติ นานาชาติ และโครงการร่วม ใครสนใจยื่น มาดูเกณฑ์คะแนนกัน !เกณฑ์คะแนน BMAT ใช้ยื่นคณะแพทย์ในไทย
BMAT มีรูปแบบข้อสอบ 3 Section

Section 1 Aptitude and Skills 

Section 2 Scientific Knowledge and Applications   

Section 3 Writing Task 


เกณฑ์คะแนน BMAT คณะแพทยศาสตร์ แต่ละสถาบัน !


จุฬาลงกรณ์ 

- คณะแพทยศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

เกณฑ์คะแนน BMAT : section 1 ค่าน้ำหนักร้อยละ 40, section 2 ค่าน้ำหนักร้อยละ 40, section 3 ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

ระเบียบการ >>Click


ม.ธรรมศาสตร์

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (ภาษาอังกฤษ)

เกณฑ์คะแนน BMAT : ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ

ระเบียบการ >>Click


ม.มหิดล

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เกณฑ์คะแนน BMAT : คะแนนรวม 3 section ไม่ต่ำกว่า 12.0 และ section 3 ไม่ต่ำกว่า C

ระเบียบการ >>Click


ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

- คณะแพทยศาสตร์ (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม) 

เกณฑ์คะแนน BMAT : ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ระเบียบการ >>Click


พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 

เกณฑ์คะแนน BMAT : section 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 4, section 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5C หรือ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 10.5

ระเบียบการ >>Click


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

เกณฑ์คะแนน BMAT : คะแนนรวม 3 section ไม่ต่ำกว่า 12, section 3 ไม่ต่ำกว่า 3C ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ระเบียบการ >>Click


ม.เชียงใหม่

- คณะแพทยศาสตร์ (โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ )

เกณฑ์คะแนน BMAT : คะแนนรวม 3 section ไม่ต่ำกว่า 12C ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี


ม.ขอนแก่น

- คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ จากทั่วประเทศ (MDX)

- คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02)

เกณฑ์คะแนน BMAT : section 1 และ 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.0, section 3 ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ

ระเบียบการ >>Click


ม.เทคโนโลยีสุรนารี

- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย

เกณฑ์คะแนน BMAT : คะแนนรวม 3 section ไม่ต่ำกว่า 5 (ไม่นับระดับคะแนนตัวอักษรใน section 3) ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ระเบียบการ >>Click


ม.นวมินทราธิราช

-  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

เกณฑ์คะแนน BMAT : ไม่มีกำหนดขั้นต่ำน้อง ๆ ที่อยากเตรียมความพร้อม ยื่นคะแนนสอบ BMAT มาติวเตรียมสอบ อัปคะแนนกัน ! 

คอร์ส BMAT by Panya Society 

สอนครบทุก Parts ของข้อสอบ ทั้งทักษะการวิเคราะห์, ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และงานเขียน

วิเคราะห์ข้อสอบ + ตะลุยโจทย์ กับติวเตอร์ขั้นเทพ ดร. จาก Top U ในสหรัฐอเมริกา สมัครเรียนเลย >>Clickบทความแนะนำเกี่ยวกับ BMAT

ข้อสอบ BMAT คืออะไร

ข้อสอบ BMAT มีเกณฑ์คะแนนอย่างไร

คอร์สเรียน BMAT เหมาะสำหรับใคร เรียนแล้วจะได้รับอะไรบ้าง ?