เลือกโรงเรียนให้ลูกต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
764 views | 22/03/2023
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็ก ๆ ใช้เวลาอยู่ด้วยในแต่ละวันนานที่สุดจนเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง ดังนั้น จึงมีอิทธิพลต่อเด็กมาก พ่อแม่ผู้ปกครองต่างคาดหวังอยากให้ลูกอยู่ในโรงเรียนที่ดีและช่วยส่งเสริมความสามารถของลูกได้ การเลือกโรงเรียนให้ลูกจึงมีความสำคัญและมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาอยู่หลายข้อ

1. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

ผู้ปกครองควรดูตั้งแต่สภาพแวดล้อมในโรงเรียนว่าสะอาดปลอดภัยหรือไม่ ห้องทำกิจกรรมหรือห้องเรียนต่าง ๆ เหมาะสมกับการเรียนของเด็กหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องดูไปถึงสภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียนด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่


2. ครูผู้สอนและบุคลากรภายในโรงเรียน

ครูผู้สอนควรมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่ตนเองสอน และควรมีทัศนคติเชิงบวกต่อเด็กทุกคน ส่วนบุคลากรอื่น ๆ ภายในโรงเรียน เช่น บอร์ดบริหาร ก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี ส่วนพนักงานตำแหน่งอื่น ๆ ก็ควรมีจิตใจที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก ๆ


3. หลักสูตรของโรงเรียน

หลักๆ แล้ว โรงเรียนจะสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน แต่บางโรงเรียนและห้องโครงการพิเศษอาจมีหลักสูตรที่ต่างออกไป ผู้ปกครองอาจศึกษารายละเอียดและแนวทางการสอนของแต่ละโรงเรียนเพื่อเป็นทางเลือก แล้วจึงปรึกษากับเด็กอีกครั้งว่าเด็กชอบหลักสูตรแบบไหน เด็กบางคนอาจชอบที่เน้นวิชาการ เน้นเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ขณะที่บางคนอาจเน้นบูรณาการ กิจกรรม และภาษามากกว่า


4. ค่าใช้จ่าย/ค่าเทอม

ค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาในปัจจุบันพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งอยากให้ลูกได้เข้าโรงเรียนดี ๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน ย่อมต้องจ่ายแพงกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรพิจารณาความเป็นไปได้และกำลังความสามารถที่จะสนับสนุนลูกให้ได้เรียนที่โรงเรียนนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาด้วย เพราะการต้องย้ายโรงเรียนกะทันหันอาจสร้างปัญหาในการปรับตัวของเด็กอยู่พอสมควร


5. ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน

เดี๋ยวนี้ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญมาก ด้วยการจราจรที่ติดขัด หากบ้านอยู่ไกลโรงเรียนมากเกินไป อาจทำให้เด็กต้องตื่นแต่เช้า กินข้าวและแต่งตัวบนรถ เพื่อให้ทันเข้าเรียน ส่วนตอนเย็นกว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำมืด เด็กไม่มีเวลาได้ทำกิจกรรมอื่นหรือแม้แต่ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมา ดังนั้น ผู้ปกครองควรคำนึงถึงระยะห่างระหว่างบ้านและโรงเรียนไว้ด้วยเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกมากเกินไปที่มาข้อมูล

  • https://www.parentsone.com/7-school-for-child/
  • https://www.longtunmom.com/how-to-choose-the-school-for-kids/
  • https://th.theasianparent.com/5-ปัจจัยเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
  • https://www.bangkokhospital.com/content/which-school-suitable-for-children
  • https://www.starfishlabz.com/blog/19-เลือกโรงเรียนแบบไหนให้เหมาะสมกับลูก
  • https://www.ondemand.in.th/เลือกโรงเรียนมัธยมให้ล/
  • https://www.trueplookpanya.com/dhamma/content/92659-newedu-new-