ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ ม. 1 มีอะไรบ้าง
2379 views | 14/03/2023
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

ปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆ มีทางเลือกให้นักเรียนเลือกเรียนมากขึ้นตามความสนใจและความสามารถของนักเรียน โดยเห็นได้จากห้องเรียนหลักสูตรพิเศษหลายห้องที่มีชื่อแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีวิชาเรียนหลักคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เรามาทำความรู้จักกับห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ ม. 1 กันว่ามีห้องอะไรบ้าง

 

- ห้องเรียนปกติ เป็นห้องที่จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

- Gifted ห้องเรียนพิเศษที่เติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจะมีเนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น

- GATE (Gifted and Talented Education Program) ห้องเรียนพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

- TEP (Talent Enrichment Program) ห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

- SMA (Science Math Ability) ห้องเรียนพิเศษที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- SMP (Science Math Program) ห้องเรียนพิเศษที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- EP (English Program) ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

- MEP (Mini English Program) ห้องเรียนที่เน้นการสอนด้วยภาษาอังกฤษ แต่อาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับห้อง EP โดยอาจมีหลายวิชาที่เรียนเป็นภาษาไทย

- MSEP (Mathematics and Science Enrichment Program) ห้องเรียนพิเศษที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

- IEP (Intensive English Program) ห้องเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่เรียนแบบ EP คือเกือบทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

- SME (Science Math English) ห้องเรียนพิเศษที่เน้นสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

- EIS (English for Integrated Studies) ห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูไทย

- AP (Academic Proficiency Program) ห้องส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสคร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- ESC (Enrichment Science Classroom) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- IMP (Intensive Mathematics Program) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เร่งรัดคณิตศาสตร์ และเสริมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร ม. ปลาย)

- ESMTE (Enrichment Program of Science, Mathematics, Technology and Environment) ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร ม. ปลาย)

ที่มาข้อมูล

  • http://9choke.com/2017/05/17/โครงการห้องเรียนพิเศษ/
  • http://9choke.com/2017/02/13/ม1-สามเสน/
  • http://9choke.com/2023/02/22/อัตราการแข่งขันรอบห้อง-4/
  • https://www.tutorwa-channel.com/content/9220/post56
  • https://web.facebook.com/SearchEducate/photos/มาทำความรู้จัก-ห้องเรียนพิเศษ-ของนักเรียนมัธยมต้นกัน-gifted-gate-tep-ep-mep-iepห/2108089626157452/?_rdc=1&_rdr
  • https://www.sanook.com/campus/1397865/