กำหนดการเปิดรับสมัครสอบเข้า ม. 1 และ ม. 4 โรงเรียนดัง
1654 views | 08/03/2023
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบเข้า ม. 1 และ ม. 4 โรงเรียนดัง


                                             รับสมัคร            สอบ           ประกาศผล          รายงานตัว        มอบตัว

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

     ม. 1 (ห้องปกติ)                       3-15 มี.ค. 66    25 มี.ค. 66        29 มี.ค. 66             29 มี.ค. 66         1 เม.ย. 66

      ม. 4 (ห้องปกติ)                     3-15 มี.ค. 66     26 มี.ค. 66        30 มี.ค. 66             30 มี.ค. 66        2 เม.ย. 66

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

      ม. 1 (ห้องปกติ)                      11-15 มี.ค. 66    25 มี.ค. 66        29 มี.ค. 66             29 มี.ค. 66         1 เม.ย. 66

      ม. 4 (ห้องปกติ)                     11-15 มี.ค. 66    26 มี.ค. 66       30 มี.ค. 66         30 มี.ค. 66               2 เม.ย. 66

โรงเรียนสตรีวิทยา

      ม. 1 (ห้องปกติ)                       11-15 มี.ค. 66      25 มี.ค. 66     29 มี.ค. 66            29 มี.ค. 66           1 เม.ย. 66

      ม. 4 (ห้องปกติ)                       11-15 มี.ค. 66      26 มี.ค. 66    30 มี.ค. 66        30 มี.ค. 66               2 เม.ย. 66

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

      ม. 1 (ห้องปกติ)                       11-15 มี.ค. 66      25 มี.ค. 66        29 มี.ค. 66            29 มี.ค. 66        1 เม.ย. 66

     ม. 4 (ห้องปกติ)                        11-15 มี.ค. 66     26 มี.ค. 66         30 มี.ค. 66           30 มี.ค. 66         2 เม.ย. 66

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

      ม. 1 (ห้องปกติ)                        11-15 มี.ค. 66      25 มี.ค. 66      29 มี.ค. 66           29 มี.ค. 66         1 เม.ย. 66

      ม. 4 (ห้องปกติ)                        11-15 มี.ค. 66      26 มี.ค. 66    30 มี.ค. 66         30 มี.ค. 66            2 เม.ย. 66

โรงเรียนโยธินบูรณะ

     ม. 1 (ห้องปกติ)                          11-15 มี.ค. 66      25 มี.ค. 66    29 มี.ค. 66        29 มี.ค. 66             1 เม.ย. 66

     ม. 4 (ห้องปกติ)                          11-15 มี.ค. 66      26 มี.ค. 66       30 มี.ค. 66                   -            2 เม.ย. 66

โรงเรียนเทพศิรินทร์

     ม. 1 (ห้องปกติ)                          11-15 มี.ค. 66      25 มี.ค. 66      29 มี.ค. 66            29 มี.ค. 66        1 เม.ย. 66

     ม. 4 (ห้องปกติ)                          11-15 มี.ค. 66      26 มี.ค. 66       30 มี.ค. 66            30 มี.ค. 66       2 เม.ย. 66

โรงเรียนศึกษานารี

    ม. 1 (ห้องปกติ)                            11-15 มี.ค. 66      25 มี.ค. 66         29 มี.ค. 66           29 มี.ค. 66      1 เม.ย. 66

    ม. 4 (ห้องปกติ)                            11-15 มี.ค. 66      26 มี.ค. 66        30 มี.ค. 66            30 มี.ค. 66     2 เม.ย. 66

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

   ม. 1 (ห้องปกติ)                              11-15 มี.ค. 66      25 มี.ค. 66          29 มี.ค. 66           29 มี.ค. 66     1 เม.ย. 66

    ม. 4 (ห้องปกติ)                            11-15 มี.ค. 66      26 มี.ค. 66         30 มี.ค. 66            30 มี.ค. 66     2 เม.ย. 66