กำหนดการสอบเข้า ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียน สพฐ. ทั่วประเทศ
8177 views | 01/03/2023
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

 

ชั้น ม. 1

ห้องเรียนพิเศษ

      รับสมัคร                14-18 กุมภาพันธ์ 2566

      สอบ/คัดเลือก        4 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            ภายใน 11 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            ภายใน 11 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 ภายใน 11 มีนาคม 2566

 

ห้องเรียนปกติ

สอบคัดเลือก (ถ้ามี)

      รับสมัคร                11-15 มีนาคม 2566

      สอบ/คัดเลือก        25 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            29 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            29 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 1 เมษายน 2566

ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

      รับสมัคร                11-12 มีนาคม 2566

      สอบ/คัดเลือก        15 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            16 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            16 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 1 เมษายน 2566

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

      รับสมัคร                11-15 มีนาคม 2566

      สอบ/คัดเลือก        25 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            29 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            29 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 1 เมษายน 2566

จับฉลาก (ถ้ามี)

      รับสมัคร                11-15 มีนาคม 2566

      จับฉลาก               31 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            31 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            31 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 1 เมษายน 2566


ชั้น ม. 4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

      รับสมัคร                14-18 กุมภาพันธ์ 2566

      สอบ/คัดเลือก        4 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            ภายใน 10 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            ภายใน 13 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 ภายใน 22 มีนาคม 2566


ห้องเรียนพิเศษ

      รับสมัคร                14-18 กุมภาพันธ์ 2566

      สอบ/คัดเลือก        5 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            ภายใน 11 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            ภายใน 11 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 ภายใน 11 มีนาคม 2566

 

ห้องเรียนปกติ โรงเรียนที่เปิดสอน ม. ต้น และ ม. ปลาย

นักเรียนที่จบ ม. 3 จากโรงเรียนเดิม

      รับสมัคร                ตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด

      ประกาศผล            ตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด

      รายงานตัว            ตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด

      มอบตัว                 2 เมษายน 2566

สอบคัดเลือก (นักเรียนที่จบ ม. 3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม)

      รับสมัคร                11-15 มีนาคม 2566

      สอบ/คัดเลือก        26 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            30 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            30 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 2 เมษายน 2566

ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

      รับสมัคร                11-12 มีนาคม 2566

      สอบ/คัดเลือก        16 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            17 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            17 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 2 เมษายน 2566

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

      รับสมัคร                11-15 มีนาคม 2566

      สอบ/คัดเลือก        26 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            30 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            30 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 2 เมษายน 2566


ห้องเรียนปกติ โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ ม. ปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

สอบคัดเลือก     

      รับสมัคร                11-15 มีนาคม 2566

      สอบ/คัดเลือก        26 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            30 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            30 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 2 เมษายน 2566

ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

      รับสมัคร                11-12 มีนาคม 2566

      สอบ/คัดเลือก        16 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            17 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            17 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 2 เมษายน 2566

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

      รับสมัคร                11-15 มีนาคม 2566

      สอบ/คัดเลือก        26 มีนาคม 2566

      ประกาศผล            30 มีนาคม 2566

      รายงานตัว            30 มีนาคม 2566

      มอบตัว                 2 เมษายน 2566


Download ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โดย สพฐ.ที่มาข้อมูล

  • http://www.bopp.go.th/wp-content/uploads/2022/10/ปฏิทินรับนักเรียน-ปีการศึกษา-2566-ณ-วันที่-21-ต-1.pdf