รวมมาให้แล้ว ระเบียบการ TCAS66 รอบ 2 โควตา
717 views | 08/02/2023
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     รวมมาให้แล้ว ระเบียบการ TCAS66 รอบ 2 โควตา น้อง ๆ ที่ไปต่อ ตามมาดูระเบียบการเต็ม ของแต่ละสถาบันกันได้เลย รอบนี้มีใช้ทั้งคะแนน TGAT/TPAT และ A-level และยังมีกำหนดคุณสมบัติการสมัคร เฉพาะน้อง ๆ ในพื้นที่ตามกำหนด แต่ก็ยังมีบางโครงการ ของแต่ละสถาบัน ที่ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติ ใครเตรียมรอยื่นอยู่ มาดูระเบียบการแต่ลัะที่ก่อนยื่นสมัครสอบกันเลยรวมมาให้แล้ว ระเบียบการ TCAS66 รอบ 2 โควตา


กำหนดการรับสมัคร TCAS66 รอบ 2 โควตา

เปิดรับสมัคร : มหาวิทยาลัยเปิดรับได้อย่างอิสระ โดยจะเปิดรับตั้งแต่ช่วง ม.ค. - เม.ย. 66

สมัครทาง : สมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ สมัครด้วยตนเอง

ประกาศผล ในระบบ My TCAS : 4 พ.ค. 66

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ My TCAS : 4 - 5 พ.ค. 66

สละสิทธิ์ ในระบบ My TCAS : 6 พ.ค. 66


ระเบียบการรับสมัคร รอบ 2 โควตา

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >>Click

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ >>Click

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>Click

- มหาวิทยาลัยมหิดล >>Click

- มหาวิทยาลัยศิลปากร >>Click

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ >>Click

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง >>Click

- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต >>Click

- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช >>Click

- มหาวิทยาลัยบูรพา >>Click

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >>Click

- มหาวิทยาลัยนเรศวร >>Click

- มหาวิทยาลัยพะเยา >>Click

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง >>Click

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ >>Click

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี >>Click

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>Click

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >>Click

- มหาวิทยาลัยนครพนม >>Click

- มหาวิทยาลัยทักษิณ >>Click

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ >>Click

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >>Click

- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ >>Click 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก >>Click

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย >>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ >>Click 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>Click 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา >>Click 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา >>Click


ติดตามอัปเดตข่าวรับสมัคร TCAS66 ได้ทาง >> TCAS by VLEARN


รอบ 2 โควตา แต่ละสถาบันมีกำหนดใช้คะแนน A-Level ประกอบการยื่นสมัคร น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมบสอบ ขอแนะนำคอร์สเรียน ราคาพิเศษ ดังนี้

- ติวเร่งด่วน โค้งสุดท้ายก่อนสอบ คอร์ส A-LEVEL ไทย-สังคม กับพี่วิน 

ราคาพิเศษ 590 บาท (จากราคาเต็ม 1,200 บาท) เรียนได้ 15 วัน

สมัครเรียนเลย >>Click


- ทบทวนก่อนสอบ คอร์ส เคมี A-LEVEL กับครูนาส ปลดล็อกเคมีให้กลายเป็นเรื่องง่าย ทำคะแนนได้ชัวร์

ราคาพิเศษ 2,800 บาท (จากราคาเต็ม 8,000 บาท) เรียนได้ 15 วัน

สมัครเรียนเลย >>Click


- เจาะลึกข้อสอบพร้อมพาตะลุยโจทย์ จัดเต็มข้อสอบเสมือนจริง คอร์ส อังกฤษ A-LEVEL กับครูพี่ทาม์ย

รูปแบบใหม่ เฉลยละเอียดยิบ แถมเทคนิคสุดว้าว ให้ทำข้อสอบได้ง่าย ได้คะแนนสูง เรียนแบบกระชับ 1 วันทันสอบ!

ราคาพิเศษ 750 บาท (จากราคาเต็ม 2,900 บาท) เรียนได้ 15 วัน

สมัครเรียนเลย >>Click


บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมปฏิทินกำหนดการ TCAS66 แต่ละมหาวิทยาลัย